Siófok  16.6  •  2 kn       

Keszthely  13.9  •  0 kn       

Balatonfüred  15.2  •  2.1 kn       

Balatonboglár  15.5  •  3.8 kn       

Orfű  15  •  3 kn       

Velencei-tó  13.4  •  1.7 kn       

Tiszafüred  13.6  •  1.4 kn       

Mályi-tó  13.8  •  2.4 kn       

2024. június 15., szombat

Elnöki nyílt levél

Elnöki nyílt levél

Ez a cikk több mint egy éve frissült legutóbb. Elképzelhető, hogy a benne szereplő információk mára elavultak, vagy az esetleg megadott hivatkozások már nem működnek, vagy már más tartalomra mutatnak mint a megjelenés időpontjában.

Az elmúlt hetekben többször került hozzám olyan levelezés és történt elnökségi egyeztetés, melynek témája az MVSZ Elnökségének és az egyes hajóosztályok együttműködése volt.

Kedves Vitorlázó Társaim,

Az elmúlt hetekben többször került hozzám olyan levelezés és történt elnökségi egyeztetés, melynek témája az MVSZ Elnökségének és az egyes hajóosztályok együttműködése volt.

Ennek kapcsán a napokban az FB is tett egy ajánlást az együttműködés alapelveire vonatkozóan, mely megerősítette, hogy amíg az elnökségi ülések nyilvánosak, addig ez nem szükségszerűen vonatkozik az egyes elnökség munkáját támogató bizottságok üléseire.

Mindemellett a kapcsolódó egyeztetések során egyértelműen kirajzolódott egy ettől teljesen független, valójában viszont sokkal lényegesebb problémakör – mitől válik egy hajóosztály sikeressé és egyben alkalmassá a szövetségi együttműködésre valamint ennek kapcsán mi a szerepe Szövetségnek.

Ezzel kapcsolatban szeretnék most néhány gondolatot megosztani Veletek és azokat - amennyiben szükségét érzitek - egy szélesebb, nyílt egyeztetés tárgyává tenni.

A magyar vitorlás társadalom 43 hajóosztályának tevékenysége kapcsán az alábbi következtetések vonhatók le:

  • vannak aktív és sikeres hajóosztályok, akik egyben igénylik az aktív szövetségi együttműködést,
  • vannak aktív és sikeres hajóosztályok, akik nem igénylik a szövetségi támogatást, lényegében teljesen önállóan dolgoznak az osztályuk fenntartásáért és erősödéséért,
  • vannak kevésbé aktív osztályok, amelyek önállóan próbálnak úrrá lenni a problémáikon és fenntartani az önálló osztály státuszukat,
  • vannak még kevésbé aktív osztályok, amelyek már az önálló osztály státuszuk határán mozognak és szövetségi háttért kérnek a fennmaradásuk megerősítéséhez.

Mind a négy eset eltérő, de számos tényező mégis közös bennük:

  1. Egy osztály aktivitását a tagjainak aktivitása határozza meg, az ő önkéntes szerepvállalásuk, idő- és anyagi ráfordításuk nélkül nincs esély sikeres osztályélet kialakítására.
  2. Egy hajóosztály sikeres működése nagyon sok belső munkát igényel, de számos előnnyel jár. Egyben biztos alapját jelenti a hajóosztály tartós fennmaradásának, az adott hajótípus iránti érdeklődés fenntartásának és stabil értékesíthetőségének.
  3. Az osztályok működése során különleges szerep hárul az osztálykapitányokra, akik egyrészről vállalják az osztály közösségének összetartását és az ahhoz szükséges rendezvények előkészítését, lebonyolítását, másrészről eljárnak az osztály érdekében az érintett szervezeteknél (pl. klubok vagy MVSZ).

A fenti négy alapeset kapcsán MVSZ oldalról elsődlegesen az aktív osztályokon tudunk segíteni, ahol a sikeres belső osztályműködés már adott, azaz a hajóosztály önálló bajnokságot tud rendezni, a hajóik rendszeresen részt vesznek a jelentősebb versenyeken.

Ennek hiányában az MVSZ támogatási lehetőségei igen korlátozottak még akkor is, ha egyes hajóosztályok és/vagy azok osztálykapitányai úgy gondolják, hogy az MVSZ rendelkezik azokkal az önálló képességekkel és jogosítványokkal, hogy olyan lehetőségeket teremtsen, amelyek az egyébként inaktív osztályt aktivizálni tudná.

Ezúton szeretném megerősíteni, hogy az MVSZ saját erejéből csak nagyon korlátozott mértékben tud önálló hajóosztályokat aktivizálni és támogatni, ha az adott osztály önmaga sem tesz ezért megfelelő mértékben. Az aktív osztályműködés (nem csak az interneten, hanem a vízen is!) alapfeltétele annak, hogy az MVSZ Elnöksége vagy az annak munkáját segítő bizottságok érdemben sportszakmai támogatást tudjanak nyújtani adott kérdésekben.

Személyesen mélyen hiszek a folytonos tanulásban, a jó és sikeres példák elsajátításában. Megítélésem szerint szükség volna egy érdemi párbeszéd felület kialakítására a sikeres és kevésbé aktív osztályok és/vagy azok osztálykapitányai között, amely segít megismerni az osztályok sajátosságait és átvenni a sikeres példákat.

Ennek erősítésére szívesen szervezünk szövetségi szinten egy online párbeszédet, amelyet azután kétoldalú egyeztetések követhetnek.

Emellett nagyon hasznosnak tartanám egy szövetségi hajóosztály minősítő rendszer felállítását, amely jól mutatná az egyes osztályok működési különbségeit és szükséges fejlődési irányukat, mely egyben súlyozási alapja lehetne az MVSZ osztályokat támogató intézkedéseinek.

Azt gondolom, hogy ez egyben nagyjából a maximuma is annak, amit a Vitorlásszövetség egy adott kevésbé aktív hajóosztályért tenni tud. Ennél többet sem időben, sem anyagilag nem tudunk nyújtani a többi aktív osztály hátrányba helyezése nélkül.

Azt is szeretném kiemelni, hogy a kevésbé aktív osztályokat nem tartom sikertelennek, de egy mérlegbe téve őket egy sikeres osztály eredményeivel nagyon jelentős különbségek tapasztalhatóak.

Fontos kiemelni, hogy egy hajóosztály sikeressége, eredményessége majdnem kizárólag a tagjainak együttműködésén és összefogásán múlik, élükön az elkötelezett és tevékeny osztálykapitányokkal.

Azt gondolom minden hazai vitorlázó érdeke sokszínűségünk és tradícióink megtartása a hajóosztályaink tekintetében is, de meggyőződésem, hogy ez csak közös összefogással és közel hasonló szintű belső hajóosztály munkával érhető el, amelyhez kapcsolódóan az MVSZ tevékeny (szervezés és szabályzási) részt tud vállalni, de az osztályban vitorlázók kapcsolódó feladatait nem tudja átvállalni.

Mindezek alapján az MVSZ Elnöksége nevében várjuk - egymást tisztelő hangnemben - észrevételeitek és javaslataitokat.

Észrevételeiket a hunsail@hunsail.hu email címre várjuk.

Gerendy Zoltán

elnök

MVSZ

Gyapjas Balázs a jövőről: ASSO, NAU370, SSL, Olimpia? Előző

Gyapjas Balázs a jövőről: ASSO, NAU370, SSL, Olimpia?

Hamarosan indul a 175. jubileumi hajózási szezon a Balatonon Következő

Hamarosan indul a 175. jubileumi hajózási szezon a Balatonon