Siófok  23.2  •  14.8 kn       

Keszthely  22.9  •  11 kn       

Balatonfüred  22.9  •  9.6 kn       

Balatonboglár  23.7  •  14.3 kn       

Orfű  26  •  14 kn       

Velencei-tó  23.9  •  13 kn       

Tiszafüred  25.2  •  7.4 kn       

Mályi-tó  25.6  •  7.6 kn       

2024. május 21., kedd

Az MVSZ rendkívüli tisztújító közgyűlés jelölő bizottságának tájékoztatása

Az MVSZ rendkívüli tisztújító közgyűlés jelölő bizottságának tájékoztatása

Ez a cikk több mint egy éve frissült legutóbb. Elképzelhető, hogy a benne szereplő információk mára elavultak, vagy az esetleg megadott hivatkozások már nem működnek, vagy már más tartalomra mutatnak mint a megjelenés időpontjában.

A tagság a tisztújítás során elnököt, 8 fő elnökségi tagot, 1 fő felügyelőbizottsági tagot választ.

Tisztelt Tagszervezetek!

Magyar Vitorlás Szövetség 2023. január 26-án tartja rendkívüli tisztújító közgyűlését.

A tagság a tisztújítás során elnököt, 8 fő elnökségi tagot, 1 fő felügyelőbizottsági tagot választ.

 Az elnökség által 2022.november 8-án felállított öt tagú Jelölő bizottság (Borsos Zoltán, Dr. Cserép Csaba, Dr. Hajdu Balázs, Hrehuss Pál, Dr. Marton István) 2022. november 16-án tartotta alakuló ülését, amelyen Dr. Hajdu Balázst választotta meg a bizottság elnökének.

A Jelölő bizottság ezúton tájékoztatja a tagságot, hogy az MVSZ tagszervezetek 2023. január 1. 24:00 óráig juttathatják el írásban személyi javaslataikat a Jelölő bizottság elnökének címezve az MVSZ titkárságának hunsail@hunsail.hu e-mail címére vagy az MVSZ székhelyére (2040 Budaörs, Liget u. 3/2.) címezve postai úton, ill. személyes átadással, „MVSZ közgyűlés – jelölés” tárgy megjelöléssel. Kérjük, legyenek figyelemmel arra, hogy a jelöléseknek a fenti határidőben, január 1-jéig be is kell érkezniük az MVSZ-hez, nem a jelölés postára adásának dátuma számít. A postai úton történő beküldés esetén kérjük gondoljanak a postai szolgáltatások karácsony körüli várható túlterheltségére, lassúságára. E-mailben történő jelölés esetén az MVSZ titkársága értesítő válasz-e-mailt küld a jelölés beérkezéséről.

A jelölést a hatályos Alapszabály 5.3.30. pontjában szabályozottak szerint kell megtenni:

„A jelölő bizottság a közgyűlés előtt legalább 50 (ötven) nappal köteles a tagokat a Szövetség honlapján értesíteni arról, hogy a megválasztandó tisztségekre legkésőbb a közgyűlést megelőző 25 (huszonöt) nappal a jelölő bizottság elnökének kezéhez címzett, de a titkársághoz írásban eljuttatandó személyi javaslatokat jogosultak tenni. A személyi javaslatot a tag képviseletére jogosult személy vagy ennek meghatalmazottja köteles aláírni. A tagok vezető tisztségviselőkre, valamint az egyéb testületek tagjaira vonatkozó javaslatait a jelölő bizottság elnöke terjeszti a tisztújító közgyűlés elé.”

A jelölések során kérjük, legyenek figyelemmel arra, hogy az Alapszabály 5.3.31. pontja alapján a jelöltek érvényesen csak egy tisztségre jelölhetők. Amennyiben a jelölt egyszerre több tisztségre kapott jelölést, legkésőbb a Közgyűlésen köteles jelezni, hogy mely tisztségre vonatkozó jelölést fogadja el.

Kérjük, hogy a jelölésekben nevezzék meg a jelölt nevét, a jelölés által érintett tisztséget, a jelölő szervezet nevét, továbbá a jelölő szervezet képviseletében eljáró személy nevét és tisztségét. Ha a jelölő szervezet képviseletében eljáró személy meghatalmazás alapján jár el, úgy kérjük a két tanú által hitelesített aláírással ellátott meghatalmazás csatolását is (elektronikus beküldés esetén pdf formátumban).

A jelölés kapcsán kérjük, legyenek figyelemmel a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott összeférhetetlenségi szabályokra, amelyeket kizárólag tájékoztató jelleggel alább csatolunk [Összeférhetetlenségi és kizáró okok melléklet].

Tekintettel arra, hogy az MVSZ-nek, mint konzorcium vezetőnek érvényes támogatási szerződése van a GINOP 7.1.2 és pályázatra vonatkozóan, nyomatékosan felhívjuk a tagság figyelmét arra, hogy a GINOP pályázat feltételrendszere kiköti, hogy offshore cégben tulajdoni hányaddal rendelkező személy, valamint olyan személy, akinek tulajdona van bármilyen gazdálkodó szervezetben, melynek valamennyi végső magánszemély tulajdonosai nem ismerhetők meg, nem lehet döntéshozó vagy döntéshozó szervezet tagja, mert az azonnali támogatás megvonással és visszafizetési kötelezettséggel jár.

Mivel az MVSZ Alapszabálya ilyen kitételt nem tartalmaz, ezért a tagságot ezúton tájékoztatjuk, hogy az érvényes elnöki, elnökségi tagi, ill. FB tagi jelölésekhez a következő nyilatkozatot is kérjük csatolni:

Nyilatkozat minta

Kitöltési útmutató

A jelöltek neve, a jelölés által érintett tisztség, a jelölő szervezet neve, továbbá a jelölő szervezet képviseletében eljáró személy neve és tisztsége a jelölési időszak során - folyamatosan frissítve - publikálásra kerül a www.hunsail.hu honlapon, illetve a jelölési időszak lezárultával a titkárság által a tagszervezeteknek küldendő e-mailben is ismertetésre kerül.

A Jelölő bizottság ezúton is felveti annak jelentőségét, hogy a jelöltet állító tagszervezetek olyan elnökjelöltet és elnökségi tagokat jelöljenek, akik megválasztásuk esetén „csapatként” hatékonyan tudnak együttműködni sportágunk megfelelő irányítása érdekében.

A Jelölő bizottság üdvözölné továbbá, ha a tagszervezetek az egyes tisztségekre szép számban hölgy jelölteket is állítanának.

Végezetül, felhívjuk a tisztelt tagság és a jelöltek figyelmét, hogy a Jelölő bizottság lehetőséget kíván biztosítani a jelöltek számára írásos bemutatkozó anyaguk, motivációs levelük és a betölteni kívánt tisztséggel kapcsolatos programjuk széleskörű megismertetésére.

Amennyiben ezen lehetőséggel bármelyik jelölt (kifejezetten önkéntes alapon) élni kíván, úgy kérjük, hogy a bemutatkozó anyagot, motivációs levelet és a betölteni kívánt tisztséggel kapcsolatos programot legkésőbb 2023. január 7-ig küldjék meg a Jelölő bizottság elnökének címezve az MVSZ titkárságának hunsail@hunsail.hu e-mail címére, „MVSZ közgyűlés – jelölti anyagok” tárgy megjelöléssel.

A jelölti anyagok a www.hunsail.hu honlapon és a titkárság által a tagszervezeteknek küldendő e-mail-ben kerülnek közzétételre. Kérjük, hogy a jelölések a jelölt nevén kívül más személyes adatot ne tartalmazzanak.

FigyelemA jelölti anyagok beküldése nem feltétele a jelölés érvényességének!

Ezen túlmenően a Jelölő bizottság lehetőséget kíván biztosítani a jelöltek számára írásos bemutatkozó anyaguk, motivációs levelük és a betölteni kívánt tisztséggel kapcsolatos programjuk közgyűlést megelőző személyes megismertetésére. Ennek érdekében a Jelölő bizottság (kifejezetten önkéntes alapon) tisztelettel meghív minden jelöltet, tagszervezetet, valamint minden érdeklődő vitorlázó sporttársat a 2023. január 12-én (csütörtök) 17:00 órakor, helyszín: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, földszinti nagyterem (2040 Budaörs, Liget u. 12.) tartandó szakmai fórumra, amelyen a jelöltek a bemutatkozás mellett a tagság által megfogalmazott észrevételekre, ill. kérdésekre is reagálni tudnak.

Figyelem! A fórumon való részvétel nem feltétele a jelölés érvényességének!

Előre is köszönjük a tagszervezetek általi jelölések beküldését, valamint köszönjük a jelölteknek, hogy társadalmi munkában a magyar vitorlázásért, a magyar vitorlázókért kívánnak tevékenykedni!

Budapest, 2022.november 25.

Hajdu Balázs

elnök

MVSZ Rendkívüli Tisztújító Közgyűlés Jelölő Bizottság

Összeférhetetlenségi_és_kizáró_okok_melléklet.pdf (3 órával ezelőtt)

Megjelentek az idei ranglisták Előző

Megjelentek az idei ranglisták

A Vitorlás sport értékei - nagymúltú tradicionális balatoni vitorlás klubok – Vízügyi Sport Club Következő

A Vitorlás sport értékei - nagymúltú tradicionális balatoni vitorlás klubok – Vízügyi Sport Club