• Kövess minket!

Verseny

VI. CNS - SCHULLER KUPA

Dátum:

2008.08.02. – 2008.08.02.

Helyszín:

Fonyód

<p style="text-align: center;"><b>VI. CNS - SCHULLER KUPA 2008. 08. 02. FONY&Oacute;D<br /> Versenyki&iacute;r&aacute;s &eacute;s versenyutas&iacute;t&aacute;s</b></p> <p><b>A verseny rendezõje: </b>Fony&oacute;di Vitorl&aacute;s Egyes&uuml;let<br /> <b>Versenyvezetõ: </b>Gyõri Attila (Tel.: 06 20 336 3396)<br /> <b>Zsûrieln&ouml;k:</b> Hauer Ferenc <br /> <b>Versenyorvos:</b> dr. F&uacute;jsz J&aacute;nos<br /> <b>Ment&eacute;svezetõ:</b> Horv&aacute;th Attila<br /> <br /> <b>Versenyszab&aacute;lyok:</b></p> <ul> <li>A versenyen a &bdquo;Vitorl&aacute;z&aacute;s 2005-2008 Versenyszab&aacute;lyai&rdquo; (tov&aacute;bbiakban &bdquo;Ver-senyszab&aacute;lyok&rdquo;),</li> <li>az MVSZ 2008. &eacute;vre &eacute;rv&eacute;nyes &Aacute;ltal&aacute;nos Versenyutas&iacute;t&aacute;sa,</li> <li>az MVSZ 2008. &eacute;vre &eacute;rv&eacute;nyes Verseny Rendelkez&eacute;sei,</li> <li>valamint a jelen versenyki&iacute;r&aacute;s az &eacute;rv&eacute;nyes.</li> </ul> <p>A versenyutas&iacute;t&aacute;s k&ouml;zvetlen&uuml;l kapcsol&oacute;dik a k&ouml;zz&eacute;tett versenyki&iacute;r&aacute;shoz.<br /> <b>A verseny r&eacute;sztvevõi, nevezhetõ haj&oacute;k:</b> YS I., YS II., YS III. &eacute;s &ouml;sszevont jolle oszt&aacute;lyok.<br /> <b>Nevez&eacute;s helye &eacute;s ideje:</b> 2008. 08. 01. 17-20 &oacute;r&aacute;ig, valamint 2008. 08. 02. 07-09 &oacute;r&aacute;ig a fony&oacute;di vitorl&aacute;skik&ouml;tõ Sekli b&uuml;f&eacute;j&eacute;nek terasz&aacute;n mûk&ouml;dõ versenyirod&aacute;n.<br /> <b>Nevez&eacute;si d&iacute;j:</b> 3.000,- Ft., 1987-1991 k&ouml;z&ouml;tt sz&uuml;letetteknek 1.500,- Ft. (a Fony&oacute;-di Vitorl&aacute;s Egyes&uuml;let tagjainak 2.000,-, illetve 1.000,- Ft.), moc&oacute;knak d&iacute;jtalan (1992. 01. 01. ut&aacute;n sz&uuml;letettek).<br /> <br /> Versenyp&aacute;lya (a sz&eacute;lir&aacute;nyt&oacute;l f&uuml;ggõen)<br /> <b>Rajt:</b> a fony&oacute;di kik&ouml;tõ elõtti v&iacute;zter&uuml;leten a m&oacute;l&oacute;t&oacute;l jobbra (keletre) 6-700&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; m&eacute;terre<br /> <br /> <b>Rajtvonal:</b> egy motoros &eacute;s narancss&aacute;rga lobog&oacute;val &eacute;s&nbsp; b&oacute;ja&nbsp; &ndash; a k&ouml;zt&uuml;k l&eacute;võ egyenes.</p> <ul> <li>1. sz&aacute;m&uacute; p&aacute;lyajel: b&oacute;ja</li> <li>2. sz&aacute;m&uacute; p&aacute;lyajel: b&oacute;ja</li> <li>3. sz&aacute;m&uacute; p&aacute;lyajel &ndash; c&eacute;lvonal (a rajtvonallal azonos helyen), motoros haj&oacute; k&eacute;k lobog&oacute;val</li> </ul> <p><b>P&aacute;lyajelek: </b>a p&aacute;lyajeleket minden esetben k&uuml;lsõ oldalon kell elker&uuml;lni! A korm&aacute;nyosi &eacute;rtekezleten, a GPS koordin&aacute;t&aacute;k ismertet&eacute;s&eacute;vel egyidejûleg lesz meghat&aacute;rozva a t&eacute;nyleges oldal.<br /> A ker&uuml;l&eacute;st a rendezõs&eacute;g ellenõrzi.<br /> <br /> <b>Versenyt&aacute;v: </b>Ide&aacute;lis sz&eacute;lviszonyok eset&eacute;ben a kijel&ouml;lt p&aacute;lya: rajt (3) &ndash; 1 &ndash; 2 &ndash; 3 &ndash; 1 &ndash; 3 (c&eacute;l), vagyis egy h&aacute;romsz&ouml;g &eacute;s egy &bdquo;virsli&rdquo; p&aacute;lya. Kedvezõtlen sz&eacute;l eset&eacute;-ben a &bdquo;virsli&rdquo; elmaradhat. Ezt a versenyb&iacute;r&oacute;s&aacute;g &bdquo;S&rdquo; lobog&oacute;val &eacute;s k&eacute;t hangjelz&eacute;ssel jelzi.<br /> <br /> A RAJT ELÕTT JELENTKEZNI NEM KELL!<br /> <br /> <b>Rajtidõ:</b> 2008. 08. 02. 10.00 &oacute;ra<br /> A k&eacute;t zsûrihaj&oacute; ezt megelõzõen 30 perccel &bdquo;s&aacute;rga lobog&oacute;val&rdquo; a rajthelyet kitûzi.<br /> 09.55 &oacute;rakor figyelmeztetõ jelz&eacute;s a motoroson z&ouml;ld lobog&oacute; felvon&aacute;s&aacute;val &eacute;s rak&eacute;t&aacute;val. Ekkor lehet az &oacute;r&aacute;kat be&aacute;ll&iacute;tani.<br /> 09.56 &oacute;rakor elõk&eacute;sz&iacute;tõ jelz&eacute;s a motoroson, a z&ouml;ld lobog&oacute; mell&eacute; a &bdquo;P&rdquo; lobog&oacute; felvon&aacute;sa (feh&eacute;r lobog&oacute; k&eacute;k szeg&eacute;llyel) hangjelz&eacute;s mellett.<br /> 09.59 &oacute;rakor elõk&eacute;sz&iacute;tõ jelz&eacute;s, &bdquo;P&rdquo; lobog&oacute; bevon&aacute;sa + hangjelz&eacute;s<br /> 10.00 &oacute;rakor rajtjelz&eacute;s, minden lobog&oacute; le, &eacute;s hangjelz&eacute;s.<br /> <br /> A rendezõs&eacute;g a rajtn&aacute;l nem alkalmazza az 1 perces szab&aacute;lyt, ez&eacute;rt a korai rajt eset&eacute;n a v&eacute;tkes haj&oacute;, valamennyi szab&aacute;lyosan rajtol&oacute; haj&oacute;t kiker&uuml;lve, vissza-t&eacute;rhet a rajtvonalon is. Egy haj&oacute; akkor rajtol &uacute;jra szab&aacute;lyosan, ha elõzõleg teljes terjedelm&eacute;vel visszat&eacute;rt a rajtvonal rajt elõtti oldal&aacute;ra.<br /> <br /> A rajtelj&aacute;r&aacute;s alatt sem h&aacute;tsz&eacute;lvitorla, sem blister nem vonhat&oacute; fel, csak a rajt ut&aacute;n 3 perc m&uacute;lva. Ennek idõpontj&aacute;t a rajthaj&oacute;r&oacute;l hangjelz&eacute;ssel jelezz&uuml;k.<br /> <br /> <b>Rajthalaszt&aacute;s: </b><br /> A versenyvezetõs&eacute;g a haj&oacute;k &eacute;ps&eacute;g&eacute;t vesz&eacute;lyeztetõ idõj&aacute;r&aacute;s miatt halaszthat.<br /> <b><br /> Futamidõ korl&aacute;toz&aacute;sa:</b><br /> Az utols&oacute; &bdquo;c&eacute;lba&eacute;rt haj&oacute;&rdquo; befut&aacute;si ideje 15.00 &oacute;ra.<br /> <br /> <b>P&aacute;lyar&ouml;vid&iacute;t&eacute;s:<br /> </b>P&aacute;lyar&ouml;vid&iacute;t&eacute;s b&aacute;rmely p&aacute;lyajeln&eacute;l lehets&eacute;ges, a szab&aacute;lyok szerint.<br /> <br /> <b>A verseny f&eacute;lbeszak&iacute;t&aacute;sa:<br /> </b>A versenyvezetõs&eacute;g a versenyt nem szak&iacute;tja f&eacute;lbe. Minden haj&oacute; korm&aacute;nyosa egy&eacute;nileg viseli a verseny felad&aacute;s&aacute;nak, vagy folytat&aacute;s&aacute;nak felelõss&eacute;g&eacute;t. Az a vi-torl&aacute;s, amelyik a versenyt feladja, k&ouml;teles mindent elk&ouml;vetni, hogy errõl a ver-senyirod&aacute;t &eacute;rtes&iacute;tse (telefonsz&aacute;m: 06 20 336 3396).<br /> <b><br /> A verseny &eacute;rt&eacute;kel&eacute;se:</b> <br /> 1./ Be&eacute;rkez&eacute;si sorrendben, &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <br /> 2./ YS oszt&aacute;lyonk&eacute;nt idõkorrekci&oacute; sz&aacute;m&iacute;t&aacute;ssal,<br /> 3./ &ouml;sszevont jolle oszt&aacute;ly,<br /> 4./ k&uuml;l&ouml;nd&iacute;jak (ezek felaj&aacute;nl&aacute;s&aacute;ra &ouml;n&aacute;ll&oacute; kezde-&nbsp;&nbsp;&nbsp; m&eacute;nyez&eacute;seket is sz&iacute;vesen fogadunk).<br /> <br /> <b>D&iacute;jaz&aacute;s: </b>Minden &eacute;rt&eacute;kelt oszt&aacute;lyban az elsõ h&aacute;rom helyezett kupa &eacute;s &eacute;rem d&iacute;jaz&aacute;sban r&eacute;szes&uuml;l.<br /> A verseny valamennyi r&eacute;sztvevõj&eacute;nek egy-egy p&oacute;l&oacute;val kedvesked&uuml;nk, &eacute;s megvend&eacute;gelj&uuml;k a versenyzõket egy esteb&eacute;ddel.<br /> <br /> <b>Eredm&eacute;nyhirdet&eacute;s:</b> a verseny napj&aacute;n, v&aacute;rhat&oacute;an 16 &oacute;rakor a kik&ouml;tõben<br /> <br /> <b>&Oacute;v&aacute;s:</b> az &oacute;v&aacute;si sz&aacute;nd&eacute;kr&oacute;l azonnal &eacute;rtes&iacute;teni kell az &oacute;vott haj&oacute;t, viselni kell az &oacute;v&aacute;st jelzõ lobog&oacute;t. A verseny befejez&eacute;se ut&aacute;n legk&eacute;sõbb f&eacute;l &oacute;r&aacute;n bel&uuml;l &iacute;r&aacute;sban kell az &oacute;v&aacute;st beny&uacute;jtani. Tan&uacute;r&oacute;l az &oacute;v&oacute; f&eacute;l gondoskodik. &Oacute;v&aacute;si d&iacute;j nincs.<br /> <b><br /> Egy&eacute;b rendelkez&eacute;sek:</b><br /> Ha a versenyen a sz&eacute;lerõ meghaladja a B.3 &eacute;rt&eacute;ket, minden versenyzõ k&ouml;teles mentõmell&eacute;nyt viselni, m&aacute;r a kik&ouml;tõbõl val&oacute; kiindul&aacute;st&oacute;l a verseny teljes idõ-tartama alatt.<br /> <b><br /> Szavatoss&aacute;g kiz&aacute;r&aacute;sa:</b><br /> A verseny rendezõs&eacute;ge &eacute;s a versenyvezetõs&eacute;g nem v&aacute;llal felelõss&eacute;get sem a ver-senyzõk, sem a haj&oacute;k versenyre val&oacute; alkalmass&aacute;ga tekintet&eacute;ben, sem pedig a versenyen val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tel sor&aacute;n esetlegesen bek&ouml;vetkezõ balesetek&eacute;rt, vagy anyagi k&aacute;rok&eacute;rt. <br /> <br /> J&Oacute; SZELET, J&Oacute; VERSENYZ&Eacute;ST K&Iacute;V&Aacute;NUNK!<br /> <br /> VERENYRENDEZÕS&Eacute;G<br /> <br /> &nbsp;</p>