• Kövess minket!

Verseny

Tolnay Kálmán László Emlékverseny

Dátum:

2011.05.07. – 2011.05.07.

Helyszín:

Balatonfüred

<h1>VERSENYKI&Iacute;R&Aacute;S</h1> <p><b>BEVEZET&Eacute;S</b><br /> <b>A verseny c&eacute;lja:</b> T&uacute;raverseny a nagyhaj&oacute;s oszt&aacute;lyok r&eacute;sz&eacute;re.<br /> <b>A verseny helye &eacute;s ideje:</b> Balatonf&uuml;red, 2011. m&aacute;jus 7.<br /> <b>R&eacute;sztvevõ haj&oacute;oszt&aacute;lyok:</b> A Versenyrendelkez&eacute;sek 6.2. pontja szerint.</p> <p><b>2. A VERSENY RENDEZÕJE<br /> </b>Rendezõ szervezet:&nbsp;&nbsp;&nbsp; Balatonf&uuml;redi Yacht Club<br /> Versenyvezetõ:&nbsp;&nbsp;&nbsp; Koltay Guszt&aacute;v<br /> Versenyb&iacute;r&oacute;s&aacute;g eln&ouml;ke:&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hant&oacute; Istv&aacute;n</p> <p><b>3. VERSENYSZAB&Aacute;LYOK<br /> </b>A versenyen az al&aacute;bbi szab&aacute;lyok &eacute;rv&eacute;nyesek:<br /> - A vitorl&aacute;z&aacute;s versenyszab&aacute;lyaiban meghat&aacute;rozott szab&aacute;lyok,<br /> - a Magyar Vitorl&aacute;s Sz&ouml;vets&eacute;g &Aacute;ltal&aacute;nos versenyutas&iacute;t&aacute;sa, Versenyrendelkez&eacute;sei &eacute;s Rekl&aacute;mszab&aacute;lyzata.</p> <p><b>4. HIRDET&Eacute;SEK</b><br /> A r&eacute;sztvevõ haj&oacute;k k&ouml;telezhetõk a Versenyrendezõs&eacute;g &aacute;ltal meghat&aacute;rozott &eacute;s biztos&iacute;tott hirdet&eacute;s visel&eacute;s&eacute;re.</p> <p><b>5. NEVEZ&Eacute;S</b><br /> <b>Elõnevez&eacute;si k&ouml;telezetts&eacute;g:</b> K&eacute;rj&uuml;k a versenyen indul&oacute; egys&eacute;geket, hogy 2011. m&aacute;jus 1-j&eacute;n 24.00 &oacute;r&aacute;ig jelezz&eacute;k indul&aacute;si sz&aacute;nd&eacute;kukat. Amennyiben egy haj&oacute;oszt&aacute;lyban nem jelentkezik legal&aacute;bb 6 indul&oacute;, az oszt&aacute;ly haj&oacute;i a megfelelõ Yardstick csoportban ker&uuml;lnek &eacute;rt&eacute;kel&eacute;sre. Elõnevez&eacute;s e-mailben: byc@byc.hu.<br /> <b>A nevez&eacute;s helye: </b>A Balatonf&uuml;redi Yacht Club Klubh&aacute;z&aacute;nak I. emelet&eacute;n mûk&ouml;dõ versenyiroda (8230 Balatonf&uuml;red, Z&aacute;konyi Ferenc u. 2.).<br /> <b>A nevez&eacute;s ideje:</b> 2011. m&aacute;jus 6-&aacute;n 18.00-21.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt &eacute;s 2011. m&aacute;jus 7-&eacute;n 7.00-8.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt.<br /> <b>A nevez&eacute;s d&iacute;ja:</b> 4.400 Ft/fõ.<br /> Az 1993. janu&aacute;r 1-j&eacute;n &eacute;s azut&aacute;n sz&uuml;letett versenyzõk a nevez&eacute;si d&iacute;j fel&eacute;t fizetik.<br /> Az 1997. janu&aacute;r 1-j&eacute;n &eacute;s azut&aacute;n sz&uuml;letett versenyzõk (moc&oacute;k) nevez&eacute;si d&iacute;jat nem fizetnek.</p> <p><b>6. VERSENYZÕK T&Aacute;J&Eacute;KOZTAT&Aacute;SA, PARTI JELZ&Eacute;SEK<br /> </b>A Versenyrendezõs&eacute;g a versenyzõket a BYC szem&eacute;lybej&aacute;r&oacute;j&aacute;n&aacute;l kif&uuml;ggesztett hivatalos hirdetõt&aacute;bl&aacute;n, &iacute;r&aacute;sbeli k&ouml;zlem&eacute;nyek &uacute;tj&aacute;n t&aacute;j&eacute;koztatja.<br /> A parti jelz&eacute;seket a Balatonf&uuml;redi Yacht Club kik&ouml;tõj&eacute;nek fõ&aacute;rboc&aacute;n tûzik ki.</p> <p><b>7. VERSENYP&Aacute;LYA<br /> </b>Balatonf&uuml;red &ndash; Paloznak &ndash; Si&oacute;fok &ndash; Tihany &ndash; Balatonf&uuml;red &uacute;tvonalon s&aacute;rga sz&iacute;nû mûanyag b&oacute;j&aacute;kkal kitûz&ouml;tt p&aacute;lya. A versenyp&aacute;ly&aacute;t a sz&eacute;lir&aacute;nyt&oacute;l f&uuml;ggetlen&uuml;l a felsorolt helyek (p&aacute;lyajelek) sorrendj&eacute;ben kell teljes&iacute;teni.</p> <p><b>8. RAJT- &Eacute;S C&Eacute;LVONAL<br /> </b>A balatonf&uuml;redi m&oacute;l&oacute; elõtt kb. 400 m-re, parthoz k&ouml;zelebb horgonyz&oacute; Versenyvezetõs&eacute;gi haj&oacute; narancss&aacute;rga lobog&oacute;t viselõ &aacute;rboca &eacute;s egy, a partt&oacute;l t&aacute;volabb elhelyezett s&aacute;rga b&oacute;ja k&ouml;z&ouml;tti szakasz.<br /> A rajt &eacute;s c&eacute;l helye azonos. A c&eacute;lvonal a rajtvonaln&aacute;l r&ouml;videbb, az utols&oacute; szakasz ir&aacute;ny&aacute;ra merõleges szakasz.</p> <p><b>9. P&Aacute;LYAJELEK<br /> </b>A p&aacute;lyajelek helyzete a ker&uuml;l&eacute;s sorrendj&eacute;ben WGS-84 rendszerben (1. sz&aacute;m&uacute; mell&eacute;klet):<br /> 1. sz&aacute;m&uacute; p&aacute;lyajel (Paloznak)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Eacute; 46.967222&nbsp;&nbsp;&nbsp; K 17.965667<br /> 2. sz&aacute;m&uacute; p&aacute;lyajel (Si&oacute;fok)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Eacute; 46.928333&nbsp;&nbsp;&nbsp; K 18.024167<br /> 3. sz&aacute;m&uacute; p&aacute;lyajel (Tihany)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Eacute; 46.904167&nbsp;&nbsp;&nbsp; K 17.919722<br /> A p&aacute;lyajeleknek elhagy&aacute;skor jobb k&eacute;zre kell esni.</p> <p><b>10. RAJT, RAJTELJ&Aacute;R&Aacute;S</b><br /> A rajt idõpontja valamennyi haj&oacute;oszt&aacute;ly r&eacute;sz&eacute;re: 2011. m&aacute;jus 7. 10.00 &oacute;ra.<br /> A rajtelj&aacute;r&aacute;ssal kapcsolatos jelz&eacute;sek (a RRS 26. szab&aacute;ly m&oacute;dos&iacute;t&aacute;sa):<br /> <b>Figyelmeztetõ jelz&eacute;s:</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; -10 perc&nbsp;&nbsp;&nbsp; V k&oacute;dlobog&oacute; fel<br /> <b>Elõk&eacute;sz&iacute;tõ jelz&eacute;s:&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp; -5 perc&nbsp;&nbsp;&nbsp; P k&oacute;dlobog&oacute; fel<br /> <b>Egyperces jelz&eacute;s:</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; -1 perc&nbsp;&nbsp;&nbsp; P k&oacute;dlobog&oacute; le<br /> <b>Rajt:</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0 perc&nbsp;&nbsp;&nbsp; V k&oacute;dlobog&oacute; le<br /> A rajtelj&aacute;r&aacute;s ideje alatt sem h&aacute;tsz&eacute;lvitorla, sem blister nem h&uacute;zhat&oacute; fel, csak a rajtjelz&eacute;s ut&aacute;n 3 perccel, melyet egy hangjellel jeleznek.<br /> T&ouml;meges korai rajt eset&eacute;n a megism&eacute;telt rajtelj&aacute;r&aacute;s a lehetõ legkor&aacute;bban, az 1. helyettes&iacute;tõ bevon&aacute;sa ut&aacute;n 1 perccel kezdõdik. Ez esetben a Versenyrendezõs&eacute;g a RRS 30.2 szab&aacute;ly szerint j&aacute;r el.</p> <p><b>11.&nbsp; RAJTHALASZT&Aacute;S<br /> </b>A versenyvezetõs&eacute;g a haj&oacute;k &eacute;ps&eacute;g&eacute;t vesz&eacute;lyeztetõ viharos idõj&aacute;r&aacute;s miatt jogosult a rajt halaszt&aacute;s&aacute;ra.</p> <p><b>12. RAJTIDÕ KORL&Aacute;TOZ&Aacute;S<br /> </b>A rajtjelz&eacute;st k&ouml;vetõ 15 perc eltelte ut&aacute;n rajtol&oacute; vitorl&aacute;s el nem rajtolt haj&oacute;k&eacute;nt (DNS) ker&uuml;l &eacute;rt&eacute;kel&eacute;sre.</p> <p><b>13. FUTAMIDÕ-KORL&Aacute;TOZ&Aacute;S<br /> </b>Az utols&oacute; &eacute;rv&eacute;nyes c&eacute;lba &eacute;rt haj&oacute; befut&aacute;si ideje: 2011. m&aacute;jus 7. 17.00 &oacute;ra.</p> <p><b>14. BIZTONS&Aacute;G<br /> </b>Ha a versenyen a sz&eacute;lerõss&eacute;g meghaladja a 10 csom&oacute;t, minden versenyzõ k&ouml;teles a mentõmell&eacute;nyt viselni, ak&aacute;r m&aacute;r a kik&ouml;tõbõl val&oacute; elindul&aacute;st&oacute;l kezdõdõen a verseny teljes idõtartama alatt.</p> <p><b>15. HIVATALOS HAJ&Oacute;K<br /> </b>A versenyrendez&eacute;sben k&ouml;zremûk&ouml;dõ haj&oacute;k narancssz&iacute;nû lobog&oacute;t viselnek.</p> <p><b>16. &Oacute;V&Aacute;SI HAT&Aacute;RIDÕ<br /> </b>Az &oacute;v&aacute;st legk&eacute;sõbb az utols&oacute; haj&oacute; c&eacute;lba &eacute;r&eacute;se ut&aacute;n 1 &oacute;r&aacute;n bel&uuml;l &iacute;r&aacute;sban kell beadni a versenyirod&aacute;n.</p> <p><b>17. &Eacute;RT&Eacute;KEL&Eacute;S</b><br /> Abszol&uacute;t &eacute;rt&eacute;kel&eacute;sre ker&uuml;l a befut&aacute;s sorrendj&eacute;ben valamennyi nevezett &eacute;s c&eacute;lba &eacute;rt haj&oacute;.<br /> &Eacute;rt&eacute;kel&eacute;sre ker&uuml;l tov&aacute;bb&aacute; valamennyi &ouml;n&aacute;ll&oacute; haj&oacute;oszt&aacute;ly az abszol&uacute;t befut&oacute; sorrendj&eacute;ben, illetve a Yardstick csoportok a r&eacute;sz&uuml;kre kiadott elõnysz&aacute;mok alapj&aacute;n.<br /> Amennyiben egy ki&iacute;rt haj&oacute;oszt&aacute;lyban 6 egys&eacute;gn&eacute;l kevesebb nevez, azt a saj&aacute;t Yardstick kateg&oacute;ri&aacute;ban &eacute;rt&eacute;kelik.</p> <p><b>18. D&Iacute;JKIOSZT&Oacute;<br /> </b>A d&iacute;jkioszt&oacute; a verseny befejez&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetõen, a hirdetõt&aacute;bl&aacute;n k&ouml;z&ouml;lt helyen &eacute;s idõpontban ker&uuml;l megtart&aacute;sra.</p> <p><b>19. SZAVATOSS&Aacute;G<br /> </b>A versenyen val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tellel kapcsolatos, illetve annak sor&aacute;n elõfordul&oacute; vagy okozott szem&eacute;lyi s&eacute;r&uuml;l&eacute;sek&eacute;rt &ndash; bele&eacute;rtve az esetleges elhal&aacute;loz&aacute;st is &ndash; &eacute;s vagyoni k&aacute;rok&eacute;rt a verseny rendezõje &eacute;s a Versenyrendezõs&eacute;g semmilyen felelõss&eacute;get nem v&aacute;llal. Minden versenyzõ egy&eacute;ni felelõss&eacute;ge d&ouml;nteni a versenyen val&oacute; indul&aacute;sr&oacute;l vagy annak folytat&aacute;s&aacute;r&oacute;l (l&aacute;sd RRS 4. szab&aacute;ly &ndash; D&ouml;nt&eacute;s a versenyen val&oacute; r&eacute;szv&eacute;telrõl).</p> <p style="text-align: right;"><i>J&oacute; szelet!<br /> Versenyrendezõs&eacute;g<br /> </i></p>