• Kövess minket!

Verseny

Peugeot Frédi-Béni Lelle Open Ys. Csb.

Dátum:

2008.05.30. – 2008.06.01.

Helyszín:

Balatonlelle

Május végén és szeptember közepén csapatokat várunk a BL YACHTCLUB-ba.

<p style="text-align: center;"><b>Peugeot Fr&eacute;di-B&eacute;ni &ndash; Lelle Open Ys CsB</b><br /> nagyhaj&oacute;s csapatok p&aacute;lyaverseny&eacute;nek ki&iacute;r&aacute;sa<br /> <i>(Egy&uuml;tt &eacute;rv&eacute;nyes a Magyar Vitorl&aacute;s Sz&ouml;vets&eacute;g 2008. &eacute;vre kiadott &Aacute;ltal&aacute;nos Versenyutas&iacute;t&aacute;s&aacute;val)</i></p> <p><b>A verseny helye:</b> Balatonlelle - BLYC<br /> <b>A verseny ideje:</b> 2008. m&aacute;jus 31.<br /> <b>A verseny rendezõje:</b> BLYC<br /> <b>A verseny c&eacute;lja:</b> Yardstick oszt&aacute;ly&uacute; haj&oacute;k csapatversenye. A yardstick I. II. &eacute;s III. oszt&aacute;lyba sorolt haj&oacute;k k&ouml;z&uuml;l, oszt&aacute;lyonk&eacute;nt egy-egy egys&eacute;g alkot h&aacute;romtag&uacute; csapatokat. Minden csapat egy Ys I. egy Ys II. &eacute;s egy Ys III. oszt&aacute;ly&uacute; haj&oacute;b&oacute;l &aacute;ll. A csapattagok eredm&eacute;nyeit &ouml;sszes&iacute;tve alakul ki a v&eacute;geredm&eacute;ny. A haj&oacute;k up&amp;down p&aacute;lyaversenyt futnak.<br /> <b>Versenyvezetõ:</b> Gyõri Attila<b><br /> Versenyb&iacute;r&oacute;s&aacute;g eln&ouml;ke:</b> Hauer Feren<b>c<br /> Versenyorvos:</b> dr. Nov&aacute;k L&aacute;szl&oacute;<br /> <b>Versenyszab&aacute;lyok:</b> Nemzetk&ouml;zi Vitorl&aacute;s Versenyszab&aacute;lyok 2005-2008 Az MVSZ 2008. &eacute;vi &Aacute;ltal&aacute;nos Versenyutas&iacute;t&aacute;sa &eacute;s Rendelkez&eacute;sei, az oszt&aacute;lyelõ&iacute;r&aacute;sok &eacute;s a jelen versenyki&iacute;r&aacute;s.<br /> <b>A r&eacute;sztvevõ haj&oacute;oszt&aacute;lyok:</b> Ys I. Ys II. Ys III.<br /> <b>A nevez&eacute;s helye:</b> A BLYC versenyirod&aacute;ja. Nevez&eacute;st csak a ki&iacute;r&aacute;shoz <a title="Nevez&eacute;si lap - Lelle Open" href="http://www.blyc.hu/files/nevezesi_lap_lelle_open.doc">mell&eacute;kelt nevez&eacute;si lapon</a> fogadunk el, mely m&aacute;solhat&oacute;, sokszoros&iacute;that&oacute;.<br /> <b>A nevez&eacute;s ideje:</b> 2008. m&aacute;jus 30. 17.00 &ndash; 19.00 &eacute;s 2008. m&aacute;jus 31. 08.00 &ndash; 09.00 &oacute;ra.<br /> <b>Elõzetes nevez&eacute;s leadhat&oacute; e-mailben: </b>marina@blyc.hu c&iacute;mre.<br /> <b>Nevez&eacute;si d&iacute;j:</b> 3. 500.- Ft/fõ &eacute;s 12. 000.-Ft/csapat<br /> <b>Versenyprogram, rajtidõk: </b>a versenyvezetõs&eacute;g 3 futam megtart&aacute;s&aacute;t tervezi. Az elsõ futam elsõ rajtja 2008. m&aacute;jus 31-&eacute;n, szombaton 10.00 &oacute;ra. A k&ouml;vetkezõ futamok r&aacute;ind&iacute;t&aacute;ssal.<br /> <b>Versenyp&aacute;lya: </b>A Balatonlelle elõtti v&iacute;zter&uuml;leten elhelyezett up&amp;down p&aacute;lya. Teljes&iacute;t&eacute;s m&oacute;dj&aacute;nak ismertet&eacute;s&eacute;t a versenyzõk nevez&eacute;skor &iacute;r&aacute;sban kapj&aacute;k meg a versenyutas&iacute;t&aacute;s kieg&eacute;sz&iacute;t&eacute;s&eacute;ben.<br /> <b>P&aacute;lyajelek:</b> J&oacute;l l&aacute;that&oacute;, felf&uacute;jhat&oacute; b&oacute;j&aacute;k.<br /> <b>&Eacute;rt&eacute;kel&eacute;s: </b>Csapatonk&eacute;nt, a csapattagok &ouml;sszes&iacute;tett eredm&eacute;nye alapj&aacute;n. A haj&oacute;kat yardstick sz&aacute;m&iacute;t&aacute;s alapj&aacute;n &eacute;rt&eacute;kelik, majd a csapatok tagjainak eredm&eacute;nyeit &ouml;sszes&iacute;tve alakul ki a csapatok v&eacute;gsõ sorrendje. Az &eacute;rt&eacute;kel&eacute;s cs&ouml;kkenõ pontoz&aacute;ssal t&ouml;rt&eacute;nik. Pontazonoss&aacute;g eset&eacute;n, a t&ouml;bb jobb helyez&eacute;s d&ouml;nt. Kiejtõ futam nincs.<br /> <b>D&iacute;jaz&aacute;s: </b>Az elsõ h&aacute;rom helyezett csapat minden tagja 2009. ny&aacute;ri szezonra kik&ouml;tõhelyet nyer a BL Apartments &amp; Yachtclubban.<br /> <b>D&iacute;jkioszt&oacute; &eacute;s t&aacute;rsas&aacute;gi esem&eacute;ny:</b> 2008. m&aacute;jus 31. 18.00 &oacute;ra, BLYC<br /> <br /> <b>Egy&eacute;b rendelkez&eacute;sek:</b> Minden r&eacute;sztvevõ haj&oacute;nak rendelkeznie kell &eacute;rv&eacute;nyes felelõss&eacute;gbiztos&iacute;t&aacute;ssal. Ennek megl&eacute;t&eacute;t a versenyiroda nevez&eacute;skor ellenõrzi. Hi&aacute;nya eset&eacute;n a nevez&eacute;st nem fogadja el. A versenyvezetõs&eacute;g a futam ut&aacute;n, sz&uacute;r&oacute;pr&oacute;baszerûen, az indul&oacute; haj&oacute;k 5%-t ellenõrzi, a haj&oacute;level&eacute;ben &eacute;s a 2008. &eacute;vi versenynapt&aacute;r kieg&eacute;sz&iacute;tõ rendelkez&eacute;seiben elõ&iacute;rt felszerel&eacute;si jegyz&eacute;k alapj&aacute;n. Azok b&aacute;rmilyen hi&aacute;nya a haj&oacute; kiz&aacute;r&aacute;s&aacute;t vonja maga ut&aacute;n (DSQ).<br /> A versenyzõk k&ouml;telesek a rendezõ &aacute;ltal elõ&iacute;rt rekl&aacute;mot viselni.<br /> <br /> <b>&Oacute;v&aacute;si d&iacute;j:</b> 2.000.- Ft<br /> <br /> <b>Szavatoss&aacute;g kiz&aacute;r&aacute;sa:</b> A versenysorozaton, illetve az azon val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tellel kapcsolatos, vagy annak folyam&aacute;n elõfordul&oacute;, vagy okozott szem&eacute;lyi, vagy vagyoni k&aacute;rok&eacute;rt a verseny rendezõje semmif&eacute;le szavatoss&aacute;got vagy felelõss&eacute;get nem v&aacute;llal.</p> <p>Versenyprogram:<br /> <i>2008. m&aacute;jus 30., p&eacute;ntek</i><br /> <i>17:00 &ndash; 19:00&nbsp; nevez&eacute;s<br /> &nbsp;<i><br /> 2008. m&aacute;jus 31., szombat</i><br /> 08:00 &ndash; 09:00&nbsp; nevez&eacute;s<br /> 09:00 &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; korm&aacute;nyos &eacute;rtekezlet<br /> 10:00 &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; az elsõ futam rajtja, a tov&aacute;bbi rajt r&aacute;ind&iacute;t&aacute;ssal.<br /> 15:00 &ndash; 16:00&nbsp; befut&oacute; ut&aacute;ni &eacute;tv&aacute;gyolt&oacute;<br /> 15:00 &ndash; 18:00&nbsp; wellness<br /> 18:00 &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vacsora<br /> 19:30 &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; z&aacute;r&oacute;party<br /> &nbsp; <br /> &nbsp;<br /> <b>K&iacute;s&eacute;rõ r&eacute;szv&eacute;teli d&iacute;ja: </b>3000 Ft/fõ<b><br /> Gyermekkedvezm&eacute;ny:</b> 8 &eacute;ves korig 100%, 12 &eacute;ves korig 50%<br /> &nbsp;<br /> </i>A versenyen mindenki a saj&aacute;t vesz&eacute;ly&eacute;re &eacute;s felelõss&eacute;g&eacute;re vitorl&aacute;zik.<br /> <br /> J&oacute; szelet!<br /> <br /> Versenyrendezõs&eacute;g<br /> <br /> &Oacute;VD A BALATON TISZTAS&Aacute;G&Aacute;T, &Eacute;S ERRE M&Aacute;SOKAT IS FIGYELMEZTESS !</p>