• Kövess minket!

Verseny

IV. Westport Kupa és X35 OD bemutató páros verseny (Spari verseny)

Dátum:

2008.07.26. – 2008.07.26.

Helyszín:

Balatonföldvár

<p style="text-align: center;"><b>IV.WESTPORT Kupa, nagyhaj&oacute;s p&aacute;lyaverseny ki&iacute;r&aacute;sa</b><br /> <i>(Egy&uuml;tt &eacute;rv&eacute;nyes a Magyar Vitorl&aacute;s Sz&ouml;vets&eacute;g 2008 &eacute;vre kiadott <br /> &Aacute;ltal&aacute;nos Versenyutas&iacute;t&aacute;s&aacute;val)</i></p> <p style="text-align: left;"><b>A verseny t&aacute;mogat&oacute;ja az X -Yachts kiz&aacute;r&oacute;lagos k&eacute;pviselõje &eacute;s a Westport original boat shoes forgalmaz&oacute;ja, a WESTPORT Kft.</b><br /> <b>A verseny helye: </b>Balatonf&ouml;ldv&aacute;r<br /> <b>A verseny ideje:</b> 2008. j&uacute;lius 26-27.<br /> <b>A verseny rendezõje:</b> Spartacus Vitorl&aacute;s Egylet<br /> <b>A verseny c&eacute;lja:</b> Minõs&iacute;tõ verseny az MVSZ Nagyhaj&oacute;s Bizotts&aacute;ga &aacute;ltal elismert haj&oacute;oszt&aacute;lyoknak.<br /> <b>Versenyvezetõ: </b>Erd&eacute;lyi B&eacute;la<br /> <b>Versenyb&iacute;r&oacute;s&aacute;g eln&ouml;ke:</b> Tahy P&eacute;ter<br /> <b>Versenyorvos: </b>Dr. Marton Istv&aacute;n<br /> <b>Versenyszab&aacute;lyok:</b> Nemzetk&ouml;zi Vitorl&aacute;s Versenyszab&aacute;lyok 2005-2008. <br /> Az MVSZ 2008. &eacute;vi &Aacute;ltal&aacute;nos Versenyutas&iacute;t&aacute;sa &eacute;s Rendelkez&eacute;sei, az oszt&aacute;lyelõ&iacute;r&aacute;sok &eacute;s a jelen versenyki&iacute;r&aacute;s. <br /> <b>A r&eacute;sztvevõ haj&oacute;oszt&aacute;lyok:</b> Asso,Verseny Yacht, Elliott, 33-as,YS I., 70-es cirk&aacute;l&oacute;,Nautic &Ouml;sszevont cirk&aacute;l&oacute;, Scholtz 22-es, Melges 24-es, 40-es, 30-as, 8mOD, 50-es, Eur&oacute;pa, 22-es, Dragon, Sud&aacute;r regatta, Sud&aacute;r sport, Regina, YS II., J 24, Dolphin, YS III., &Ouml;sszevont yolle.<br /> <b>A nevez&eacute;s helye:</b> A Spartacus balatonf&ouml;ldv&aacute;ri irod&aacute;ja, vagy on-line nevez&eacute;s. <br /> <br /> <b>A nevez&eacute;s ideje:</b> 2008. j&uacute;lius 25-&eacute;n p&eacute;nteken 18-22 &oacute;r&aacute;ig.<br /> Elõzetes nevez&eacute;s leadhat&oacute; a (84) 340 704-es faxon, &eacute;s <br /> e-mailben: <a href="mailto:spari@spartacus.hu">spari@spartacus.hu</a>, vagy online. <br /> <br /> <b>Nevez&eacute;si d&iacute;j:</b> 8000 Ft/fõ, az MVSZ tagoknak: 4.000 Ft/fõ Az 1990. janu&aacute;r 1-&eacute;n, vagy az ut&aacute;n sz&uuml;letett versenyzõk a nevez&eacute;si d&iacute;j fel&eacute;t fizetik. Moc&oacute; nem fizet.<br /> Versenyprogram, rajtidõk: A versenyvezetõs&eacute;g 4 futam megtart&aacute;s&aacute;t tervezi.<br /> Az elsõ futam elsõ rajtja 2008. j&uacute;lius 26-&aacute;n 10 &oacute;ra. <br /> A k&ouml;vetkezõ futam azonnali r&aacute;ind&iacute;t&aacute;ssal. J&uacute;lius 27-&eacute;n az elsõ futam rajtja 10 &oacute;rakor. 15 &oacute;ra ut&aacute;n vas&aacute;rnap nem ind&iacute;tunk rajtot. Egy nap h&aacute;rom futam rendezhetõ.<br /> <b>Rajtsorrend: </b>1. 00 perc: ASSO<br /> 2. 05 perc: 8mOD<br /> 3. 10-perc: YS-I, 70-es, Nautic, 33-as, Elliott 770-es, 30-as, 40-es,<br /> 50-es, &Ouml;sszev. Cirk., Scholtz 22-es, Melges 24-es.<br /> 4. 15 perc: YS II, E-30 + 22-es, Sud&aacute;r R., Sud&aacute;r S., Regina,<br /> J24, YS III., Yolle, Dolphin, Dragon, <br /> <br /> <b>Rajtjelz&eacute;s: </b>Az oszt&aacute;ly elõk&eacute;sz&iacute;tõ (&ouml;tperces) jelz&eacute;se a rajtsorrendj&eacute;nek megfelelõ sz&aacute;m&uacute; code lobog&oacute;. Az idõad&oacute; rajtjelz&eacute;sek &ouml;sszhangban vannak a Magyar R&aacute;di&oacute; &aacute;ltal is sug&aacute;rzott pontos idõjelz&eacute;ssel. A rajthaj&oacute; az elsõ figyelmeztetõig &eacute;s az utols&oacute; sikeres rajtt&oacute;l h&iacute;vhat&oacute; a 06-30-9476 106 sz&aacute;mon fontos, inform&aacute;ci&oacute;s &uuml;gyben.<br /> Rajtvonal: A rajthaj&oacute; mellett a rendezõs&eacute;g bet&eacute;tb&oacute;j&aacute;t helyez el. (peilung) A bet&eacute;tb&oacute;ja &eacute;s a rajthaj&oacute; k&ouml;z&ouml;tt rajtol&aacute;s c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l &aacute;thaladni tilos. A rajtvonal hossza a z&aacute;szl&oacute;s b&oacute;ja &eacute;s a bet&eacute;tb&oacute;ja, ir&aacute;nya a z&aacute;szl&oacute;s b&oacute;ja &eacute;s a rajthaj&oacute; &aacute;rboca k&ouml;zti egyenes. <br /> <b>Hivatalos haj&oacute;k: </b>A s&aacute;rga z&aacute;szl&oacute;t viselõ motorosok.<br /> <b>Versenyp&aacute;lya: </b>A balatonf&ouml;ldv&aacute;ri kik&ouml;tõtõl NY-ra elhelyezett olimpiai trap&eacute;zp&aacute;lya, k&uuml;l&ouml;ntelep&iacute;tett rajt &eacute;s c&eacute;lvonallal. A teljes&iacute;t&eacute;s <br /> m&oacute;dj&aacute;t a nevez&eacute;skor &iacute;r&aacute;sban k&ouml;zli a rendezõs&eacute;g.<br /> <b>P&aacute;lyajelek: </b>Felf&uacute;jhat&oacute; b&oacute;j&aacute;k, a rajt &eacute;s c&eacute;ljel z&aacute;szl&oacute;val ell&aacute;tott piros henger.<br /> <b>&Eacute;rt&eacute;kel&eacute;s:</b> Az &Aacute;ltal&aacute;nos Versenyutas&iacute;t&aacute;s 18. pontja szerint. Ha egy oszt&aacute;lyban 3 haj&oacute;n&aacute;l kevesebb nevez, akkor az adott oszt&aacute;lyt a YS oszt&aacute;ly&aacute;ban &eacute;rt&eacute;kelj&uuml;k.<br /> <b>D&iacute;jaz&aacute;s:</b> Oszt&aacute;lyonk&eacute;nt az elsõ h&aacute;rom helyezett &eacute;remd&iacute;jaz&aacute;sban , tov&aacute;bb&aacute; &eacute;rt&eacute;kes t&aacute;rgyjutalmakban r&eacute;szes&uuml;l,<br /> A YS I oszt&aacute;ly gyõztese a WESTPORT Kft v&aacute;ndorkup&aacute;j&aacute;t nyeri el. A Dragon oszt&aacute;ly gyõztese NATURA PROJECT Kft k&uuml;l&ouml;nd&iacute;j&aacute;ban r&eacute;szes&uuml;l.<br /> <b>D&iacute;jkioszt&oacute;:</b> 1 &oacute;r&aacute;val a futam befejez&eacute;se ut&aacute;n a Spartacus telepen.<br /> Egy&eacute;b rendelkez&eacute;sek: Minden r&eacute;sztvevõ haj&oacute;nak rendelkeznie kell &eacute;rv&eacute;nyes felelõss&eacute;gbiztos&iacute;t&aacute;ssal. Ennek megl&eacute;t&eacute;t a versenyiroda nevez&eacute;skor ellenõrzi. Hi&aacute;nya eset&eacute;n a nevez&eacute;st nem fogadja el.<br /> A versenyvezetõs&eacute;g a futam ut&aacute;n, sz&uacute;r&oacute;pr&oacute;baszerûen, az indul&oacute; haj&oacute;k 5%-t ellenõrzi, a Haj&oacute;level&eacute;ben &eacute;s az 2008. &eacute;vi versenynapt&aacute;r kieg&eacute;sz&iacute;tõ rendelkez&eacute;seiben elõ&iacute;rt felszerel&eacute;si t&aacute;rgyak szempontj&aacute;b&oacute;l. Azok b&aacute;rmilyen hi&aacute;nya a haj&oacute; kiz&aacute;r&aacute;s&aacute;t vonja maga ut&aacute;n (DSQ).<br /> A verseny az RRS G F&uuml;ggel&eacute;ke szempontj&aacute;b&oacute;l &quot;B&quot; kateg&oacute;ri&aacute;ba sorolt.<br /> A hirdet&eacute;svisel&eacute;s enged&eacute;ly&eacute;t a nevez&eacute;skor be kell mutatni.<br /> <b>&Oacute;v&aacute;si d&iacute;j:</b> 1.000 Ft<br /> <br /> <b>T&aacute;rsas&aacute;gi program:</b><br /> A versenysorozaton, illetve az azon val&oacute; r&eacute;sztv&eacute;tellel kapcsolatos, vagy annak folyam&aacute;n elõfordul&oacute;, vagy okozott szem&eacute;lyi vagy vagyoni k&aacute;rok&eacute;rt a verseny rendezõje semmif&eacute;le szavatoss&aacute;got vagy felelõss&eacute;get nem v&aacute;llal.<br /> A versenyen mindenki a saj&aacute;t vesz&eacute;ly&eacute;re &eacute;s felelõss&eacute;g&eacute;re vitorl&aacute;zik.<br /> A Spartacus klubh&aacute;z elõtti v&iacute;zter&uuml;leten 16 &oacute;r&aacute;t&oacute;l ker&uuml;l sor az X-35 OD bemutat&oacute;j&aacute;ra &eacute;s p&aacute;ros verseny&eacute;re. A WESTPORT Kft &eacute;s a Spartacus Vitorl&aacute;s Egylet a versenyzõket j&uacute;lius 26-&aacute;n, szombaton du. 6 &oacute;rat&oacute;l a klubh&aacute;z elõtti f&uuml;ves ter&uuml;letre vacsor&aacute;val egybek&ouml;t&ouml;tt, zen&eacute;s, vid&aacute;m bar&aacute;ti tal&aacute;lkoz&oacute;ra h&iacute;vja meg. <br /> &nbsp;</p>