• Kövess minket!

Verseny

I. MAXCity nyílt és amatőr egykezes

Dátum:

2008.07.04. – 2008.07.06.

Helyszín:

Balatonlelle

Évek óta figyelemmel kísérjük a Balatonon folyó egykezes versenyzést. A versenyek egyre profibbak, egyre több vitorlázót vonzanak.

<p>Sokan kac&eacute;rkodtak az indul&aacute;s gondolat&aacute;val, de vagy a megfelelõ haj&oacute;juk, vagy a felk&eacute;sz&uuml;lts&eacute;g&uuml;k, vagy a b&aacute;tors&aacute;guk hi&aacute;nyzott, hogy belev&aacute;gjanak. Most sz&aacute;mukra is el&eacute;rkezett a lehetõs&eacute;g, hogy pr&oacute;b&aacute;ra tegy&eacute;k tud&aacute;sukat, yardstick oszt&aacute;ly&uacute; haj&oacute;k korm&aacute;nya m&ouml;g&ouml;tt. Az amatõr egykezest, nagy kalandnak sz&aacute;njuk ahol a r&eacute;szv&eacute;tel, a versenyt&aacute;v teljes&iacute;t&eacute;se &eacute;s term&eacute;szetesen a gyõzelem &iacute;ze &eacute;des&iacute;ti a teljes&iacute;tm&eacute;nyt.&nbsp; A versenyt&aacute;vot &uacute;gy alak&iacute;tottuk ki Balatonlelle &eacute;s Keszthely k&ouml;z&ouml;tt, hogy felk&eacute;sz&uuml;l&eacute;s&uuml;l szolg&aacute;lhasson a ny&aacute;r v&eacute;gi, õszi egykezes versenyekhez.<br /> Kezdem&eacute;nyez&eacute;s&uuml;nket l&aacute;tva, kedvet kaptak a nyugati medenc&eacute;ben val&oacute; versenyz&eacute;shez a kor&aacute;bbi egykezes versenyek (t&oacute;ker&uuml;lõ &eacute;s Kenese-Keszthely) r&eacute;sztvevõi, &iacute;gy sz&aacute;mukra ki&iacute;rtuk az egyt&ouml;rzsû ny&iacute;lt 8 m&eacute;teres &eacute;s az egyt&ouml;rzsû ny&iacute;lt 10 m&eacute;teres oszt&aacute;lyok verseny&eacute;t. Az amatõr kateg&oacute;ria versenyzõit, az eredeti elk&eacute;pzel&eacute;s szerint, yardstick abszol&uacute;t rendszerben &eacute;rt&eacute;kelj&uuml;k.<br /> A verseny elnevez&eacute;se a rutinos egykezes versenyzõk r&eacute;szv&eacute;tele &eacute;s a t&aacute;mogat&oacute; b&uacute;tor&aacute;ruh&aacute;z j&oacute;volt&aacute;b&oacute;l v&aacute;ltozott, I. MAXCity ny&iacute;lt &eacute;s amatõr egykezesre.<br /> Ameddig a haj&oacute; &eacute;s kapit&aacute;nya k&uuml;zd a versenyen, a csal&aacute;d t&ouml;bbi tagja &eacute;lvezheti a BL YACHTCLUB szolg&aacute;ltat&aacute;sait, &eacute;s folyamatosan figyelemmel k&iacute;s&eacute;rheti a versenyt.<br /> <br /> &nbsp;<b><br /> </b></p> <p><b>Versenyki&iacute;r&aacute;s:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NYILT &eacute;s AMAT&Ouml;R EGYKEZES</b><br /> nagyhaj&oacute;s verseny ki&iacute;r&aacute;sa<br /> (Egy&uuml;tt &eacute;rv&eacute;nyes a Magyar Vitorl&aacute;s Sz&ouml;vets&eacute;g 2008 &eacute;vre kiadott &Aacute;ltal&aacute;nos Versenyutas&iacute;t&aacute;s&aacute;val)</p> <p style="text-align: left;"><b>A verseny helye:</b> Balatonlelle<br /> <b>A verseny ideje:</b> 2008. j&uacute;lius 5.<br /> <b>A verseny rendezõje: </b>BL YACHTCLUB<br /> <b>A verseny c&eacute;lja:</b> Hossz&uacute; t&aacute;v&uacute;, egyszem&eacute;lyes vitorl&aacute;s verseny, mely a vitorl&aacute;z&oacute; felk&eacute;sz&uuml;lts&eacute;g&eacute;re &eacute;s taktikai tud&aacute;s&aacute;ra, valamint haj&oacute;ja felk&eacute;sz&iacute;tetts&eacute;g&eacute;re &eacute;p&uuml;l.<br /> <b>Versenyvezetõ:&nbsp;</b> Gyõri Attila<br /> <b>Versenyb&iacute;r&oacute;s&aacute;g eln&ouml;ke:</b> Hauer Ferenc<br /> <b>Versenyorvos:</b> dr. Balla Gy&ouml;rgy<br /> <b>Versenyszab&aacute;lyok:</b> Nemzetk&ouml;zi Vitorl&aacute;s Versenyszab&aacute;lyok 2005-2008 Az MVSZ 2007. &eacute;vi &Aacute;ltal&aacute;nos Versenyutas&iacute;t&aacute;sa &eacute;s Rendelkez&eacute;sei, az oszt&aacute;lyelõ&iacute;r&aacute;sok &eacute;s a jelen versenyki&iacute;r&aacute;s.<br /> <b>A r&eacute;sztvevõ haj&oacute;oszt&aacute;lyok:</b> Yardstick oszt&aacute;lyok, illetve a ny&iacute;lt 8 &eacute;s 10 m&eacute;teres kateg&oacute;ri&aacute;ban az egyt&ouml;rzsû nyitott kateg&oacute;ria<br /> <br /> <b>Egyt&ouml;rzsû 8 m&eacute;teres &eacute;s egyt&ouml;rzsû 10 m&eacute;teres &quot;nyitott kateg&oacute;ria&quot;:</b><br /> Egyt&ouml;rzsû haj&oacute;nak azt fogadjuk el, amelynek - nyugalmi helyzetben - a h&eacute;j mer&uuml;l&eacute;se minden metszet&eacute;ben n&ouml;vekszik a &bdquo;fõmetszet&rdquo; ir&aacute;ny&aacute;ban.<br /> A haj&oacute;test teljes hossz&uacute;s&aacute;ga 8 m&eacute;teres nyitott kateg&oacute;ria eset&eacute;ben maxim&aacute;lisan 8 m&eacute;ter (26,25 l&aacute;b), vagy 10 m&eacute;teres nyitott kateg&oacute;ria eset&eacute;ben 10 m&eacute;ter (32,8 l&aacute;b) A teljes hossz&uacute;s&aacute;gba nem sz&aacute;m&iacute;t bele a t&uuml;k&ouml;rre szerelt korm&aacute;ny. A haj&oacute;nak &eacute;s t&uacute;lny&uacute;l&oacute; rudazat&aacute;nak egy&uuml;ttesen m&eacute;rt hossz&uacute;s&aacute;ga 8 m&eacute;teres nyitott kateg&oacute;ria eset&eacute;ben maxim&aacute;lisan 9,6 m&eacute;ter, illetve 10 m&eacute;teres nyitott kateg&oacute;ria eset&eacute;ben 12 m&eacute;ter. <br /> A rudazat, k&ouml;t&eacute;lzet, vitorl&aacute;zat anyaga &eacute;s m&eacute;rete k&ouml;tetlen.<br /> A haj&oacute; ballasztrendszere k&ouml;tetlen.<br /> A haj&oacute; anyaga k&ouml;tetlen.<br /> Az &aacute;rb&oacute;c tart&oacute;k&ouml;t&eacute;lzeti (ideiglenes vagy &aacute;lland&oacute;) lek&ouml;t&eacute;si pontjainak a fed&eacute;lzet vonal&aacute;n bel&uuml;l kell lenni&uuml;k.<br /> A haj&oacute;nak megdõl&eacute;s eset&eacute;n 110&deg;-r&oacute;l (az &aacute;rb&oacute;cnak a v&iacute;zszintes vonal al&oacute;l 20&deg;-r&oacute;l) vissza kell &aacute;llnia. Rendezõs&eacute;g ennek bizony&iacute;t&aacute;s&aacute;ra indokolt esetben a tervez&eacute;si sz&aacute;m&iacute;t&aacute;sok bemutat&aacute;s&aacute;t, vagy fizikai teszt elv&eacute;gz&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetelheti meg.<br /> Amennyiben a haj&oacute;nak felh&uacute;zhat&oacute; tõkes&uacute;lya van, &uacute;gy a m&eacute;r&eacute;st felh&uacute;zott tõkes&uacute;llyal kell elv&eacute;gezni, vagy a tõkes&uacute;lyt leengedett &aacute;llapotban r&ouml;gz&iacute;tve kell a verseny teljes ideje alatt tartani.<br /> Amennyiben a haj&oacute;nak v&iacute;zballasztja van, &uacute;gy annak a dõl&eacute;stesztn&eacute;l emelt oldalon felt&ouml;ltve kell lennie.<br /> (V&iacute;zballaszt csak a haj&oacute; fed&eacute;lzete &eacute;s als&oacute;h&eacute;ja &aacute;ltal bez&aacute;rt t&eacute;rben, be&eacute;p&iacute;tett form&aacute;ban lehet. A haj&oacute; belsej&eacute;ben &bdquo;transzfer&aacute;lhat&oacute;&rdquo; ballaszt anyag&aacute;nak fajs&uacute;lya nem haladhatja meg a tengerv&iacute;z fajs&uacute;ly&aacute;t.)<br /> Billenthetõ tõkes&uacute;ly eset&eacute;n a tõkes&uacute;lynak a dõl&eacute;stesztn&eacute;l emelt oldalra kibillentve kell lennie. Vagyis a stabilit&aacute;si sz&ouml;g ellenõrz&eacute;s&eacute;t a ballasztrendszernek a verseny folyam&aacute;n elõfordulhat&oacute; legelõnytelenebb &aacute;llapot&aacute;ban kell elv&eacute;gezni.<br /> <b><br /> &Aacute;ltal&aacute;nos elõ&iacute;r&aacute;sok:</b><br /> - Egy&eacute;b ballaszt, - mint trap&eacute;zol&aacute;s vagy a korm&aacute;nyos s&uacute;lypontj&aacute;nak a fed&eacute;lzet peremvonal&aacute;n val&oacute; tart&oacute;s kil&oacute;g&aacute;sa - nem enged&eacute;lyezett.<br /> - Amennyiben a haj&oacute;n be&eacute;p&iacute;tett vagy k&uuml;lsõ motor van, azt a rendezõs&eacute;g a rajt elõtt megfelelõ z&aacute;rjeggyel l&aacute;tja el. Amennyiben verseny k&ouml;zben a z&aacute;rjegy megs&eacute;r&uuml;l &uacute;gy a versenyzõ a versenybõl kiz&aacute;rja mag&aacute;t.<br /> - A haj&oacute; v&iacute;zvonala alatti fel&uuml;lete nat&uacute;r, vagy algag&aacute;tl&oacute; fest&eacute;ssel ell&aacute;tott lehet. B&aacute;rmilyen a term&eacute;szetes &aacute;raml&aacute;st befoly&aacute;sol&oacute; bevonat nem enged&eacute;lyezett.<br /> - A haj&oacute;nak rendelkeznie kell hat&oacute;s&aacute;gi regisztr&aacute;ci&oacute;s okm&aacute;nyokkal.<br /> <br /> <b>A nevez&eacute;s helye: </b>BL YACHTCLUB versenyirod&aacute;ja. Nevez&eacute;st csak a ki&iacute;r&aacute;shoz mell&eacute;kelt nevez&eacute;si lapon fogadunk el, mely m&aacute;solhat&oacute;, sokszoros&iacute;that&oacute;, a www.blyachtclub.hu honlapr&oacute;l let&ouml;lthetõ.<br /> <b>A nevez&eacute;s ideje:</b> 2008. j&uacute;lius 4. 17:00 &ndash; 19:00 &eacute;s 2008. j&uacute;lius 5. 08:00 &ndash; 09:00 &oacute;ra. Elõzetes nevez&eacute;s leadhat&oacute;, e-mailben: marina@blyc.hu<br /> <br /> <b>Nevez&eacute;si d&iacute;j:</b> 10.000.- Ft/haj&oacute;<br /> <b><br /> Versenyprogram, rajtidõk &eacute;s ratjelz&eacute;s: </b><br /> 09:55 &ouml;tperces elõk&eacute;sz&iacute;tõ hangjelz&eacute;s, megfelelõ code lobog&oacute;<br /> 09:59 egyperces figyelmeztetõ hangjelz&eacute;s, megfelelõ code lobog&oacute;<br /> 10:00 rajt, megfelelõ code lobog&oacute; le<br /> 02:00 (vas&aacute;rnap) befut&aacute;si limitidõ<br /> <br /> <b>Infovonal:</b> +36 70 450 4758<br /> <br /> <b>Versenyp&aacute;lya:</b> Balatonlelle-Keszthely-Balatonlelle<br /> <br /> <b>P&aacute;lyajelek:</b> Narancss&aacute;rga, felf&uacute;jhat&oacute;, henger alak&uacute; b&oacute;j&aacute;k.</p> <p style="text-align: left;"><br /> <b>&Eacute;rt&eacute;kel&eacute;s:</b><br /> <b>I. Abszol&uacute;t befut&oacute; 1-3. hely.<br /> II. Egyt&ouml;rzsû ny&iacute;lt 8 m&eacute;teres 1-3. hely.<br /> III. Egyt&ouml;rzsû ny&iacute;lt 10 m&eacute;teres 1-3. hely.<br /> IV. Egyt&ouml;rzsû amatõr yardstick abszol&uacute;t 1-3. hely.</b><br /> <br /> <b>D&iacute;jaz&aacute;s:</b> Befut&aacute;si abszol&uacute;t sorrend szerint az elsõ h&aacute;rom valamit mind k&eacute;t ny&iacute;lt oszt&aacute;ly elsõ h&aacute;rom haj&oacute;ja kap d&iacute;jat valamint az amatõr yardstick abszol&uacute;t elsõ h&aacute;rom helyezett. <br /> <br /> <b>D&iacute;jkioszt&oacute;:</b> 2008. j&uacute;lius 6. 11 &oacute;ra, BL YACHTCLUB<br /> <br /> <b>Egy&eacute;b rendelkez&eacute;sek:<br /> </b>Minden r&eacute;sztvevõ haj&oacute;nak rendelkeznie kell &eacute;rv&eacute;nyes felelõss&eacute;gbiztos&iacute;t&aacute;ssal. Ennek megl&eacute;t&eacute;t a versenyiroda nevez&eacute;skor ellenõrzi. Hi&aacute;nya eset&eacute;n a nevez&eacute;st nem fogadja el. A versenyvezetõs&eacute;g a futam ut&aacute;n, sz&uacute;r&oacute;pr&oacute;baszerûen, az indul&oacute; haj&oacute;k 5%-t ellenõrzi, a haj&oacute;level&eacute;ben &eacute;s az 2008. &eacute;vi versenynapt&aacute;r kieg&eacute;sz&iacute;tõ rendelkez&eacute;seiben elõ&iacute;rt felszerel&eacute;si t&aacute;rgyak szempontj&aacute;b&oacute;l. Azok b&aacute;rmilyen hi&aacute;nya a haj&oacute; kiz&aacute;r&aacute;s&aacute;t vonja maga ut&aacute;n (DSQ).<br /> A versenyzõk k&ouml;telesek a rendezõ &aacute;ltal elõ&iacute;rt rekl&aacute;mot viselni.<br /> A versenyzõk a verseny ideje alatt k&uuml;lsõ seg&iacute;ts&eacute;get nem fogadhatnak el.<br /> A mentõmell&eacute;ny haszn&aacute;lata k&ouml;telezõ 3-as sz&eacute;l felett &eacute;s napnyugta ut&aacute;n.<br /> <br /> <b>&Oacute;v&aacute;si d&iacute;j: </b>2.000 Ft<br /> <br /> <b>Szavatoss&aacute;g kiz&aacute;r&aacute;sa: </b>A versenysorozaton, illetve az azon val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tellel kapcsolatos, vagy annak folyam&aacute;n elõfordul&oacute;, vagy okozott szem&eacute;lyi vagy vagyoni k&aacute;rok&eacute;rt a verseny rendezõje semmif&eacute;le szavatoss&aacute;got vagy felelõss&eacute;get nem v&aacute;llal.<br /> <br /> A versenyen mindenki a saj&aacute;t vesz&eacute;ly&eacute;re &eacute;s felelõss&eacute;g&eacute;re vitorl&aacute;zik.<br /> <br /> J&oacute; szelet!<br /> <br /> Versenyrendezõs&eacute;g<br /> <br /> &Oacute;VD A BALATON TISZTAS&Aacute;G&Aacute;T &Eacute;S ERRE M&Aacute;SOKAT IS FIGYELMEZTESS !<b><br /> </b></p>