• Kövess minket!

Verseny

I. Graphisoft-Építész Regatta

Dátum:

2008.05.16. – 2008.05.18.

Helyszín:

Balatonlelle

Idén májusban a BL Apartments & Yachtclub ad otthont az első alkalommal megrendezett Graphisoft Építész Regatta népes mezőnyének is.

<p><b>A verseny c&eacute;lja: </b>A versenyzõk, k&eacute;t t&uacute;rafutamon val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tele, melyet a szervezõk k&uuml;l&ouml;n-k&uuml;l&ouml;n is &eacute;rt&eacute;kelnek &eacute;s d&iacute;jaznak. Az &Eacute;p&iacute;t&eacute;sz Regatt&aacute;ra nevezett csapat n&eacute;vad&oacute;ja: &eacute;p&iacute;t&eacute;sz, &eacute;p&iacute;t&eacute;sz iroda illetve &eacute;p&iacute;t&eacute;szeti szervezeti egys&eacute;g. A haj&oacute; leg&eacute;nys&eacute;g&eacute;bõl legal&aacute;bb egy fõ Magyarorsz&aacute;gon bejegyzett &eacute;p&iacute;t&eacute;sz vagy Magyarorsz&aacute;gon bejegyzett &eacute;p&iacute;t&eacute;sz alkalmaz&aacute;s&aacute;ban &aacute;ll&oacute; alkalmazott &eacute;p&iacute;t&eacute;sz, illetve green card-al rendelkezõ &eacute;p&iacute;t&eacute;sz. Tov&aacute;bbi, leg&eacute;nys&eacute;gre vonatkoz&oacute; megk&ouml;t&eacute;s nincs.</p> <p><b>Fõszervezõ: </b>Magyar &Eacute;p&iacute;tõmûv&eacute;szek Sz&ouml;vets&eacute;ge<br /> <b><br /> Versenyvezetõ: </b>Szalai L&aacute;szl&oacute;<br /> <br /> <b>Versenyorvos:</b> dr. Balla Gy&ouml;rgy<br /> <br /> <b>Versenyszab&aacute;lyok:</b> Nemzetk&ouml;zi Vitorl&aacute;s Versenyszab&aacute;lyok 2005-2008 Az MVSZ 2007. &eacute;vi &Aacute;ltal&aacute;nos Versenyutas&iacute;t&aacute;sa &eacute;s Rendelkez&eacute;sei, az oszt&aacute;lyelõ&iacute;r&aacute;sok &eacute;s a jelen versenyki&iacute;r&aacute;s.<br /> <br /> <b>A r&eacute;sztvevõ haj&oacute;oszt&aacute;lyok:</b> Ys I. Ys II. Ys III.<br /> <br /> <b>A nevez&eacute;s helye: </b>BL YACHTCLUB versenyirod&aacute;ja. Nevez&eacute;st csak a ki&iacute;r&aacute;shoz mell&eacute;kelt nevez&eacute;si lapon fogadunk el, mely m&aacute;solhat&oacute;, sokszoros&iacute;that&oacute;, a www.blyc.hu vagy a www.M&Eacute;SZ honlapr&oacute;l let&ouml;lthetõ.<br /> <br /> <b>A nevez&eacute;s ideje: </b>2008. m&aacute;jus 16. 14:00 &ndash; 20:00 &eacute;s 2008. m&aacute;jus 17. 08:00 &ndash; 09:00 &oacute;ra. Elõzetes nevez&eacute;s leadhat&oacute; a 85/550-554 faxon &eacute;s e-mailben: marina@blyc.t-online.hu valamint a <a href="http://www.meszorg.hu">www.meszorg.hu</a> honlapon.<br /> <br /> <b>Nevez&eacute;si d&iacute;j: </b>3.500.- Ft/fõ &eacute;s 15.000.-Ft/haj&oacute; A haj&oacute; nevez&eacute;si d&iacute;j&aacute;t a M&Eacute;SZ tagjait&oacute;l &aacute;tv&aacute;llalja.<br /> <br /> <b>Versenyprogram, rajtidõk &eacute;s rajtjelz&eacute;s: </b><br /> <i>2008. m&aacute;jus 16. p&eacute;ntek </i><br /> 14:00 &ndash; 20:00&nbsp; <i>nevez&eacute;s<br /> </i></p> <p><i>2008. m&aacute;jus 17. szombat</i></p> <p><b>T&uacute;raverseny BLYC-Badacsony-Z&aacute;nka-BLYC p&aacute;ly&aacute;n</b><i><br /> </i>09:55&nbsp; &ouml;tperces elõk&eacute;sz&iacute;tõ hangjelz&eacute;s, megfelelõ code lobog&oacute;<br /> 09:59&nbsp; egyperces figyelmeztetõ hangjelz&eacute;s, megfelelõ code lobog&oacute;<br /> 10:00&nbsp; rajt, megfelelõ code lobog&oacute; le<br /> 16:00&nbsp; befut&aacute;si limitidõ</p> <p><br /> <i>2008. m&aacute;jus 18. vas&aacute;rnap</i></p> <p><b>T&uacute;raverseny BLYC-Balatonlelle-Balatonszemes-BLYC balatonlelle p&aacute;ly&aacute;n </b><br /> 08:55&nbsp; &ouml;tperces elõk&eacute;sz&iacute;tõ hangjelz&eacute;s, megfelelõ code lobog&oacute;<br /> 08:59&nbsp; egyperces figyelmeztetõ hangjelz&eacute;s, megfelelõ code lobog&oacute;<br /> 09:00&nbsp; rajt, megfelelõ code lobog&oacute; le<br /> 14:00&nbsp; befut&aacute;si limitidõ<br /> <b><br /> Infovonal:</b> +36 70 4504758<br /> <br /> <b>Versenyp&aacute;lya: </b>2008. m&aacute;jus 17. Balatonlelle BLYC -Badacsony-Z&aacute;nka-Balatonlelle BLYC (befut&oacute;)<br /> 2008. m&aacute;jus 18. Balatonlelle BLYC -Balatonlelle-Balatonszemes-Balatonlelle BLYC (befut&oacute;)<br /> <br /> <b>P&aacute;lyajelek: </b>Narancss&aacute;rga, felf&uacute;jhat&oacute;, henger alak&uacute; b&oacute;j&aacute;k.<br /> <br /> <b>&Eacute;rt&eacute;kel&eacute;s:</b> Yardstick I. II. III. oszt&aacute;lyok.<br /> <br /> <b>D&iacute;jaz&aacute;s: </b>Yardstick oszt&aacute;lyonk&eacute;nt az elsõ h&aacute;rom helyezett, valamint k&uuml;l&ouml;nd&iacute;jak.<br /> <br /> <b>D&iacute;jkioszt&oacute;: </b>T&uacute;raverseny 2008. m&aacute;jus 17. 18 &oacute;ra, BL YACHTCLUB<br /> vas&aacute;rnapi t&uacute;raverseny k&eacute;sõbb meghat&aacute;rozott idõpontban a M&Eacute;SZ budapesti sz&eacute;kh&aacute;z&aacute;ban<br /> Egy&eacute;b rendelkez&eacute;sek: Minden r&eacute;sztvevõ haj&oacute;nak rendelkeznie kell &eacute;rv&eacute;nyes felelõss&eacute;gbiztos&iacute;t&aacute;ssal. Ennek megl&eacute;t&eacute;t a versenyiroda nevez&eacute;skor ellenõrzi. Hi&aacute;nya eset&eacute;n a nevez&eacute;st nem fogadja el. A versenyvezetõs&eacute;g a futam ut&aacute;n, sz&uacute;r&oacute;pr&oacute;baszerûen, az indul&oacute; haj&oacute;k 5%-t ellenõrzi, a haj&oacute;level&eacute;ben &eacute;s az 2008. &eacute;vi versenynapt&aacute;r kieg&eacute;sz&iacute;tõ rendelkez&eacute;seiben elõ&iacute;rt felszerel&eacute;si t&aacute;rgyak szempontj&aacute;b&oacute;l. Azok b&aacute;rmilyen hi&aacute;nya a haj&oacute; kiz&aacute;r&aacute;s&aacute;t vonja maga ut&aacute;n (DSQ).<br /> A versenyzõk k&ouml;telesek a rendezõ &aacute;ltal elõ&iacute;rt rekl&aacute;mot viselni.<br /> <br /> <b>&Oacute;v&aacute;si d&iacute;j: </b>2.000 Ft<br /> <br /> <b>Szavatoss&aacute;g kiz&aacute;r&aacute;sa: </b>A versenysorozaton, illetve az azon val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tellel kapcsolatos, vagy annak folyam&aacute;n elõfordul&oacute;, vagy okozott szem&eacute;lyi vagy vagyoni k&aacute;rok&eacute;rt a verseny rendezõje semmif&eacute;le szavatoss&aacute;got vagy felelõss&eacute;get nem v&aacute;llal.<br /> <br /> A versenyen mindenki a saj&aacute;t vesz&eacute;ly&eacute;re &eacute;s felelõss&eacute;g&eacute;re vitorl&aacute;zik.</p>