• Kövess minket!

Verseny

Harmat Kupa

Dátum:

2008.05.02. – 2008.05.03.

Helyszín:

Balatonlelle

Elérkezett az idő, hogy a Balaton nyugati medencéjének amatőr vitorlázói ünnepélyes keretek között indítsák az aktuális vitorlázó évadot.

<p>A balatoni &eacute;vadnyit&oacute; versenyeknek hagyom&aacute;nyai vannak, szezonnyit&oacute; regatt&aacute;nkkal tov&aacute;bb szeretn&eacute;nk a trad&iacute;ci&oacute;kat erõs&iacute;teni. Sz&aacute;munkra az &eacute;vadnyit&oacute;k viszonylagos t&aacute;vols&aacute;ga olykor k&eacute;nyelmetlens&eacute;gekkel j&aacute;rt. Elhat&aacute;roztuk, hogy a Balaton nyugati medenc&eacute;j&eacute;nek centrum&aacute;ban lehetõv&eacute; tessz&uuml;k, a k&ouml;rny&eacute;k vitorl&aacute;z&oacute;inak, hogy &uuml;nneps&eacute;g &eacute;s verseny keretei k&ouml;z&ouml;tt kezdj&eacute;k meg a t&eacute;li napokon v&aacute;rva v&aacute;rt vitorl&aacute;s szezont.<br /> &nbsp;<br /> <b>Versenyprogram:</b><br /> &nbsp;<br /> <i>2008. m&aacute;jus 2. p&eacute;ntek</i><br /> 17:00 &ndash; 20:00 nevez&eacute;s a versenyirod&aacute;n, rajtsz&aacute;mok &eacute;s versenyinform&aacute;ci&oacute;k kiad&aacute;sa<br /> &nbsp;<br /> 2008. m&aacute;jus 3. szombat</p> <p><b>T&uacute;raverseny BLYC Balatonlelle- Balatonbogl&aacute;r- Balatonrendes- Balatonakali- BLYC Balatonlelle k&ouml;z&ouml;tti v&iacute;zter&uuml;leten kijel&ouml;lt p&aacute;ly&aacute;n</b><br /> 07:00 &ndash; 10:00&nbsp; nevez&eacute;s a versenyirod&aacute;n, rajtsz&aacute;mok &eacute;s versenyinform&aacute;ci&oacute;k kiad&aacute;sa<br /> 10:00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; korm&aacute;nyosi &eacute;rtekezlet a rendezv&eacute;nys&aacute;torban<br /> 10:20 &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a Classic Boat elektromotoros n&eacute;zõhaj&oacute;inak kifut&aacute;sa a kik&ouml;tõbõl rajthoz<br /> 10:30&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &eacute;vadnyit&oacute; Balaton-koszor&uacute;z&aacute;s, k&ouml;sz&ouml;ntõt mond Ken&eacute;z Istv&aacute;n Balatonlelle v&aacute;ros polg&aacute;rmestere<br /> 10:55 &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ouml;tperces elõk&eacute;sz&iacute;tõ hangjelz&eacute;s, megfelelõ code lobog&oacute;<br /> 10:59 &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; egyperces figyelmeztetõ hangjelz&eacute;s, megfelelõ code lobog&oacute;<br /> 11:00 &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rajt, megfelelõ code lobog&oacute; le<br /> 13:00&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; k&eacute;zmûves foglalkoz&aacute;s a parton maradt gyerekeknek<br /> 14:00&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; italk&oacute;stol&oacute; a JFB Natural term&eacute;keibõl<br /> 16:00 &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; befut&aacute;si limitidõ<br /> 17:00 &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bork&oacute;stol&oacute; helyi bor&aacute;szok r&eacute;szv&eacute;tel&eacute;vel<br /> 18:00 &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; eredm&eacute;nyhirdet&eacute;s a rendezv&eacute;nys&aacute;torban<br /> 18:30 &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vacsora, ut&aacute;na zene, t&aacute;nc<br /> &nbsp;</p> <p>A verseny ideje alatt a BLYC &eacute;tterme biztos&iacute;tja a vend&eacute;gl&aacute;t&aacute;st. A klubh&aacute;zban tal&aacute;lhat&oacute; wellness szolg&aacute;ltat&aacute;sok a r&eacute;sztvevõk rendelkez&eacute;s&eacute;re &aacute;llnak. 10:00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l friss&iacute;tõ massz&aacute;zs az emeleti wellness r&eacute;szen. A BL Yachtclub ter&uuml;let&eacute;n levõ fût&ouml;tt vizû k&uuml;lt&eacute;ri medenc&eacute;k is haszn&aacute;lhat&oacute;k.<br /> A BLYC ter&uuml;let&eacute;n a versenyt t&aacute;mogat&oacute;k &aacute;rubemutat&oacute;t tartanak.<br /> <b>A verseny t&aacute;mogat&oacute;i:</b><br /> Presenta Kft.<br /> Hun-&iacute;z Kft.<br /> BCC<br /> Westport<br /> Classic Boat<br /> A t&aacute;mogat&oacute;k j&oacute;volt&aacute;b&oacute;l minden nevezõnk 2008. &eacute;vi vitorl&aacute;s falinapt&aacute;rt &eacute;s versenypul&oacute;vert kap aj&aacute;nd&eacute;kba.<br /> <br /> <b> Nevez&eacute;si d&iacute;j: </b>3000 Ft/fõ<br /> <b> K&iacute;s&eacute;rõ r&eacute;szv&eacute;teli d&iacute;ja: </b>3000 Ft/fõ<br /> <b> Gyermekkedvezm&eacute;ny:</b> 8 &eacute;ves korig 100%, 12 &eacute;ves korig 50%<br /> &nbsp; <br /> <b> D&iacute;jaz&aacute;s:</b> YS. oszt&aacute;lyok szerinti d&iacute;jaz&aacute;s, k&uuml;l&ouml;nd&iacute;jak.<br /> <b>D&iacute;jak:</b> Serleg, &eacute;rem &eacute;s t&aacute;rgyjutalmak</p>