• Kövess minket!

Verseny

Balaton Match Race

Dátum:

2008.08.16. – 2008.08.16.

Helyszín:

Fonyód

Balaton Match Race pénzdíjas vitorlásverseny

<p style="text-align: center;"><b>Balaton Match Racing 11mOD Fony&oacute;d.</b><br /> <i>(Egy&uuml;tt &eacute;rv&eacute;nyes a Magyar Vitorl&aacute;s Sz&ouml;vets&eacute;g 2008 &eacute;vre kiadott, P&aacute;ros versenyre vonatkoz&oacute; &eacute;s &Aacute;ltal&aacute;nos Versenyutas&iacute;t&aacute;s&aacute;val)</i></p> <p><b>A verseny helye:</b> Fony&oacute;d<br /> <b>A verseny ideje: </b>2008. aug.16. (esõnap 17)<br /> <b>A verseny c&eacute;lja:</b> P&aacute;rosversenyek (Match Racing) megkedveltet&eacute;se<br /> <b>A verseny ki&iacute;r&oacute;ja:</b> Fony&oacute;di Kormor&aacute;nok Vitorl&aacute;s Egyes&uuml;let &eacute;s a Forr&aacute;svid&eacute;k KFT.<br /> <b>A verseny rendezõje: </b>Fony&oacute;di Kormor&aacute;nok Vitorl&aacute;s Egyes&uuml;let &eacute;s a Forr&aacute;svid&eacute;k KFT.<br /> <b>A rendezõbizotts&aacute;g eln&ouml;ke:</b> Dr. B&iacute;r&oacute; P&eacute;ter G&aacute;bor<br /> <b>Versenyvezetõ:</b> Papp Tibor<br /> <b>Versenyb&iacute;r&oacute;s&aacute;g eln&ouml;ke:</b> Salekovics Istv&aacute;n<br /> <b>Ment&eacute;s vezetõ:</b> Horv&aacute;th Attila<br /> <b>Versenyorvos:</b> Dr. Fujsz J&aacute;nos<br /> <br /> <b>Versenyszab&aacute;lyok:</b> Nemzetk&ouml;zi Vitorl&aacute;s Versenyszab&aacute;lyok 2005-2008 Az MVSZ &eacute;s Rendelkez&eacute;sei,&nbsp; &eacute;s a jelen versenyki&iacute;r&aacute;s.<br /> <b>A r&eacute;sztvevõ haj&oacute;k:</b> 11m OD. 2db amely egyforma &eacute;s az &aacute;ll&oacute; k&ouml;t&eacute;lzete a versenybizotts&aacute;g &aacute;ltal plomb&aacute;val ell&aacute;tott. A versenyhaj&oacute;k a nemzetk&ouml;zi oszt&aacute;lyelõ&iacute;r&aacute;snak megfelelnek. A haj&oacute;kat a verseny ki&iacute;r&oacute;ja biztos&iacute;tja.<br /> Nevezhet 6 csapat. Csapatonk&eacute;nt 5+1 fõvel, akiknek &eacute;rv&eacute;nyes verseny enged&eacute;llyel &eacute;s kishaj&oacute; vezetõi enged&eacute;llyel kell rendelkezni&uuml;k. A haj&oacute;kat, a csapatokat &eacute;s a rajtsarkokat, aug.15.-&eacute;n a versenybizotts&aacute;g sorsolja. A csapatoknak az edz&eacute;sekre a verseny elõtti nap 180 perc &aacute;ll rendelkez&eacute;s&uuml;kre.<br /> <b>A nevez&eacute;s helye:</b> Nevezni csak e-mailben, (<a href="http://info@forrasvidek.hu">info@forrasvidek.hu</a>) a verseny idõpontja elõtt 30 napig lehet. Nevez&eacute;st csak a ki&iacute;r&aacute;shoz mell&eacute;kelt nevez&eacute;si lapon fogadunk el, mely let&ouml;lthetõ <a href="http://www.fonyodikormoranok.hu">www.fonyodikormoranok.hu</a> oldalr&oacute;l. <br /> <b>Nevez&eacute;si d&iacute;j:</b> 60.000.- Ft/haj&oacute;<br /> <br /> <b>Versenyprogram, rajtidõk &eacute;s rajtjelz&eacute;s: <br /> </b><br /> Aug. 15.&eacute;n de.-du. szabadedz&eacute;s, este a haj&oacute;k a csapatok &eacute;s rajtsarkok kisorsol&aacute;sa.<br /> Aug 16.-&aacute;n verseny.<br /> 08:50 f lobog&oacute; fel - hangjelz&eacute;s - figyelem felh&iacute;v&oacute; jelz&eacute;s<br /> 08:54 f lobog&oacute; le<br /> 08:55 hangjelz&eacute;s - figyelmeztetõ<br /> 08:56 p lobog&oacute; fel - hangjelz&eacute;s - elõk&eacute;sz&iacute;tõ jelz&eacute;s<br /> 08:58 rajt elõtti visszat&eacute;r&eacute;s v&eacute;ge<br /> 09:00 elõk&eacute;sz&iacute;tõ jelz&eacute;s le - hangjelz&eacute;s<br /> <br /> <b>Versenyp&aacute;lya:</b> A fony&oacute;di szabad strand elõtti v&iacute;zfel&uuml;let. A verseny t&aacute;vja, 2 k&ouml;r, egy up-&amp;-down p&aacute;ly&aacute;n, melynek hossza cca 2500m.<br /> <br /> <b>Inform&aacute;ci&oacute;:</b><br /> Somos Zsolt<br /> 70 9337833<br /> <a href="http://info@forrasvidek.hu">info@forrasvidek.hu<br /> </a><br /> <b>P&aacute;lyajelek: </b>s&aacute;rga, felf&uacute;jhat&oacute;, henger alak&uacute; b&oacute;j&aacute;k.<br /> <b>&Eacute;rt&eacute;kel&eacute;s, d&iacute;jaz&aacute;s:</b> Minden p&aacute;ros verseny gyõztese egy pontot kap. Kettõn&eacute;l t&ouml;bb azonos pontsz&aacute;m eset&eacute;n a hib&aacute;ra k&eacute;nyszer&iacute;t&eacute;sek sz&aacute;ma d&ouml;nt. A b&iacute;r&oacute;k &aacute;ltal elfogadott, minden kik&eacute;nyszer&iacute;tett hib&aacute;&eacute;rt a k&eacute;nyszer&iacute;tõ 0,5 pontot kap. K&eacute;t azonos pontsz&aacute;m eset&eacute;n, az egym&aacute;s elleni eredm&eacute;ny sz&aacute;m&iacute;t. A legt&ouml;bb pontsz&aacute;mot el&eacute;rõ versenyzõ elve &eacute;rv&eacute;nyes.<br /> I. II. III. helyezett, &eacute;rmek &eacute;s kupa. Elsõ helyezett 200.000 Ft p&eacute;nzd&iacute;j.<br /> <b>D&iacute;jkioszt&oacute;: </b>2008.aug.16. 19:30 a szabad strand ter&uuml;let&eacute;n.<br /> <br /> <b>Egy&eacute;b rendelkez&eacute;sek:</b><br /> A versenyzõk k&ouml;telesek a rendezõ &aacute;ltal elõ&iacute;rt rekl&aacute;mot viselni.<br /> A versenyzõk a verseny ideje alatt k&uuml;lsõ seg&iacute;ts&eacute;get nem fogadhatnak el.<br /> A mentõmell&eacute;ny haszn&aacute;lata k&ouml;telezõ 3-as sz&eacute;l felett &eacute;s napnyugta ut&aacute;n.<br /> <br /> <b>&Oacute;v&aacute;si d&iacute;j:</b> 5.000 Ft<br /> <br /> <b>Szavatoss&aacute;g kiz&aacute;r&aacute;sa: </b>A versenysorozaton, illetve az azon val&oacute; r&eacute;szv&eacute;tellel kapcsolatos, vagy annak folyam&aacute;n elõfordul&oacute;, vagy okozott szem&eacute;lyi vagy vagyoni k&aacute;rok&eacute;rt a verseny rendezõje semmif&eacute;le szavatoss&aacute;got vagy felelõss&eacute;get nem v&aacute;llal.<br /> <br /> A versenyen mindenki a saj&aacute;t vesz&eacute;ly&eacute;re &eacute;s felelõss&eacute;g&eacute;re vitorl&aacute;zik.<br /> <br /> J&oacute; szelet!<br /> <br /> Versenyrendezõs&eacute;g</p>